Počítá i s rozšířením parkoviště a přístupové komunikace. Město tak získá i odhad nákladů na celkovou přestavbu.

 Objekt je majetkem města, využívá ho K-klub, konají se zde přednášky, školní exkurze i pozorování zajímavých úkazů.

 „Zájem o využití hvězdárny narůstá, což je potěšitelné, zatím se provádějí drobné úpravy v mezích finančních prostředků, ale je důležité, abychom měli projektovou dokumentaci kompletně zpracovanou, a podle finančních možností případně dotačních titulů mohli postoupit dál,“ doplnil místostarosta Richard Koníř. ⋌(iva)