Dětské hřiště v ulici Pod Koštofránkem bylo vybudováno v druhé polovině roku 2008 současně s celkovou rekonstrukcí ulice. Záměrem bylo vytvořit zajímavý vstup pro pěší návštěvníky do centra Jičína, který by evokoval atmosféru pohádkového města. Proto byly do prostoru ulice zakomponovány kromě originálního dětského hřiště i další netradiční prvky jako je obelisk s kukátkem, kašna „Musilka“ a parčík u Ševcovny.

Autorem návrhu je architekt Martin Rössler, hrací prvky dodala firma Richter. Vybudování hřiště včetně stavebních úprav a zahradnických prací přišlo přibližně na dva miliony korun.

„Zatím co 'vodní hrátky' se setkaly u malých návštěvníků s jednoznačně kladným ohlasem (i když se v suchých obdobích potýkáme s nedostatkem vody), určité rozpaky u veřejnosti vzbuzuje umístění laviček a spád asfaltového okruhu. Nicméně každý se mohl přesvědčit o tom, že hřiště bylo v letních dnech maximálně využíváno dětmi i celými rodinami až do večerních hodin,“ říká místostarosta Richard Koníř.

V tomto roce byl komplex doplněn ještě o lavičku s hracími kameny pro šachovnici vydlážděnou v horní části plochy.

V současné době má Jičín dvanáct nových kvalitních dětských hřišť, o které se starají Technické služby města Jičína. Hřiště jsou přístupná celý den a na dodržování provozního řádu dohlíží pravidelně i městská policie.

Naštěstí se ještě neobjevil problém použitých injekčních stříkaček. Komplikace, které se ovšem musí řešit neustále, jsou vandalismus a neukáznění majitelé psů, kteří nerespektují pravidla hřiště a nechávají zde své miláčky volně pobíhat i přesto, že v celém prostoru platí zákaz vstupu se psy.

Z reakcí občanů vyplývá, že má nové hřiště úspěch. Někteří sice vzpomínají na původní, ale obnova stála za to. Pár nedostatků, na které uživatelé upozorňují, by se do budoucna dalo napravit. Trocha zeleně a houpačky navíc by dětem i rodičům udělaly radost. ⋌(eva)

Otevírací doba a vybavení:
Provozní doba:
nepřetržitá⋌
Vybavení: Na hřišti nechybí skluzavka a houpací koš. Neobvyklou, ale oblíbenou součástí je také Archimédův šroub se soustavou dřevěných korýtek a pumpou. Hřiště je oplocené nízkým plůtkem. Jako povrch je použit písek. K dipozici jsou také lavičky a odpadkové koše.
Na hřišti platí zákaz vstupu se psy.

Očima redaktorky Evy Pudlowské

Teenagerům se hřiště líbí
Na první pohled je to velice zajímavé hřiště. Archimédův šroub upoutá nejen zraky kolemjdoucích, ale hlavně dětí, pro které je určen. Spolu se sestavou dřevěných korýtek je pro ně něčím fascinujícím. Otázkou však je, zda z něj mají takovou radost i maminky, které sem se svými ratolestmi zavítají.

Mokré oblečení a boty obalené pískem… Neuškodilo by více zeleně, nebo alespoň kousek trávníku. Co určitě potěší, je nápaditost použitých prolézaček, zejména závěsný koš se těší oblibě. Sympatické je i umístění zařízení v centru města. Pokud na nákupy vyrazí celá rodina, může se jeden z rodičů s potomkem zastavit na hřišti a strávit čas příjemnějším způsobem. Kolotoč, který se na ploše dříve nacházel, byl na druhou stranu často využíván spíše teenagery.


Hřiště musí být bezpečné

Zeptali jsme se psycholožky Anny Kovářové, zda je hřiště vhodné pro hendikepované děti:
Záleží na tom, s jakým hendikepem se dítě potýká. Myslím, že hluché dítě si na hřišti vyhraje a nebezpečí mu nehrozí. Ovšem dítě slepé nebo připoutané na invalidním vozíku by mělo větší problémy. Vím ale, že hřiště, které by vyhovovalo takovým dětem, není levnou záležitostí.