Celkem patnáct vlčat, světlušek, skautů a skautek pod vedením ředitele Okresního archivu v Semilech PhDr. Ivo Navrátila a starosty města Semily Mgr. Jana Farského vyčistilo hřbitov před nastávající zimou od spadaného listí, větví a náletových dřevin. Židovský hřbitov byl v minulosti několikrát terčem vandalských útoků.

Díky grantům Královéhradeckého kraje a finanční podpoře vlastníka, Židovské obce v Praze, byly téměř všechny náhrobky vztyčeny a hřbitov tak znovu získal důstojný vzhled. OS Baševi se v současnosti snaží domluvit s Městem Jičín, vlastníkem okolních pozemků, harmonogram těžby přerostlých topolů, které se nacházejí v těsné blízkosti hřbitovní zdi a hrozí pádem na tuto kulturní památku, jež je němým svědkem zaniklé židovské komunity.

Na židovském hřbitově založeném v roce 1651 se dochovalo přibližně 360 náhrobků, z nichž nejstarší dochovaný pochází z roku 1734. Klíče od hřbitova si mohou zájemci o prohlídku vypůjčit u kastelána Valdštejné lodžie pana Petra Kábrta. ⋌Jan Kindermann