Podle předběžné zprávy se nepodařilo zachytit žádné konstrukce, které by bylo možné spojovat se středověkým nebo raně novověkým městským opevněním. Na základě svých zjištění firma Labris soudí, že se jedná o zeď, která byla vystavěna v 19. století.

Současná zpráva z tohoto archeologického výzkumu bude předána do konce února. „Je to velké překvapení. Podle názoru oddělení naší památkové péče by postup měl být takový, že po obdržení definitivního stanoviska bychom měli jako příslušný orgán státní památkové péče nebo město Jičín jako spoluvlastník kulturní památky iniciovat proces revize této kulturní památky, aby její rozsah odpovídal skutečnostem podle současného stupně poznání.

Tento postup je projednán i s Národním památkovým ústavem, který pro ministerstvo kultury připravuje podklady. Zatím jsme neřešili, co by to znamenalo vzhledem ke zdi a majitelům, počkáme na závěrečnou zprávu a potom bude rada muset rozhodnout, co dál,“ uvedl starosta města Martin Puš.