Vláha v půdě a vhodná teplota. To jsou dva základní předpoklady pro růst nejen jedlých a nejen hřibovitých hub, které většina českých houbařů vyhledává. Právě tyto dva faktory kombinuje ČHMÚ ve spolupráci s Českou mykologickou společností s poznatky přímo z terénu v přehledné mapě. Aktualizují ji každý den.

„Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst hub. Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích třiceti dnech v kombinaci s průměrnými teplotami posledních sedm dní,“ komentují oblíbený předpovědní model odborníci z ČHMÚ.

Čerstvou denní zprávu o růstu hub najdete na stránkách info.chmi.cz.

Jak sami autoři upozorňují, výskyt hub je pochopitelně závislý i na dalších faktorech, jako je konkrétní lokalita se svými specifiky, či druh lesa. „Přírodní podmínky mají také značný vliv a mohou se v čase měnit – pokud bylo třeba vaše oblíbené houbařské místo ve smrkovém lese vykáceno a na jeho místě nyní vyrůstá nový smíšený les, může se zde výrazně změnit skladba hub. Proto je třeba brát naši mapu v celorepublikovém měřítku s určitou rezervou a brát v potaz, že vyjadřuje pravděpodobnost zejména na základě meteorologických proměnných,“ dodávají zástupci ČHMÚ.

close Mapa. info Zdroj: Český hydrometeorologický ústav zoom_in

První verzi této mapy nabídl ČHMÚ houbařům a dalším milovníkům přírody už v roce 2022. Loni do předpovědního modelu navíc zapracoval již zmíněné poznatky z terénu od členů České mykologické společnosti.

Není bez zajímavosti, že Český hydrometeorologický ústav vydává celou řadu podobných předpovědí. Na webu info.chmi.cz/bio lze najít modely pro aktivitu klíšťat, komárů nebo kůrovce, také aktuální informace o pylové situaci nebo dokonce tepelné zátěži hospodářských zvířat. Využitelnost tohoto indexu tkví podle autorů v možnosti hodnotit míru zátěže působící na venku se pasoucí domácí hospodářská zvířata a v návaznosti na to také živočišnou produkci s ohledem na panující teplo či chlad.