Poté, co zastupitelé neodsouhlasili prodej hotelu Start trojici jičínských podnikatelů (Jan Ent, David Brusák, Jan Houžvička), protože u třetího z nich se objevilo podezření na problémy v podnikání, půjde věc znovu do zastupitelstva 6. října.

 Radní doporučují prodat největší místní hotel druhému zájemci, který se o nemovitost ucházel – společnosti Regentský dům, což je s.r.o. Jana Enta a Davida Brusáka.

Rozdíl v úhradě

Záměr využití je obdobný, rozdíl je pouze v úhradě kupní ceny. V prvním případě mělo být zaplaceno 12 050 000 korun hned při podpisu kupní smlouvy, Regentský dům pak nabídl 6 milionů při podpisu a zbytek do pěti let.

 Brzký přísun peněz do napjatého rozpočtu rozhodl v srpnu pro trojici jičínských podnikatelů. „Když se na zastupitelstvu objevily pochybnosti o jednom z podnikatelů, a nebylo možné si je ověřit, padl návrh, abychom to odložili. Z diskuse vyplynulo, že by se zastupitelé nebránili prodat hotel druhé nabídce,“ říká starosta Martin Puš s tím, že městu nehrozilo riziko finanční ztráty, protože peníze měly být složeny při podpisu smlouvy, a v případě potíží či nesplnění podmínek mohlo využít svého předkupního práva.

 „V případě hotelu Start nám jde prioritně o jeho zprovoznění, je to otázka image města a nechceme riskovat zablokování rekonstrukce kvůli soudním sporům, které mohou běžet léta. Byla by to nepříjemná komplikace,“ doplnil starosta.

 Podle tajemníka MěÚ Petra Bareše radnice neprověřuje majetkové poměry u těchto transakcí, pokud nemá podnět či pochybnosti. „Majetkových záležitostí jsou na každém zastupitelstvu desítky, někdy i stovky, za uplynulých dvacet let jsme do takových detailů nešli,“ uvedl.

 V případě, že zastupitelé odsouhlasí prodej společnosti Regentský dům, má být do dvou let zprovozněna restaurace, do pěti let pak ubytování. Iva Prýmková