Společnost koupila objekt v roce 2010 za 12 milionů korun, do jeho oprav investovala 150 milionů. Hotel reStart s restaurací zprovoznila vloni v létě s měsíčním zpožděním.

Vlastníci komplexu i nadále odmítají uhradit pokutu s tím, že všem závazkům dostáli a smlouvu s městem neporušili.

Při poslední výzvě jednatel společnosti Jan Ent tvrdil, že se o dalších krocích poradí s právníky. K žádným změnám ale od října nedošlo a město bude nyní dluh vymáhat soudně.

„Čas došel, na předžalobní upomínku společnost nereagovala a já jsem byl pověřen radou uzavřít smlouvu s advokátní kanceláří,“ konstatuje starosta Jan Malý.

Podle jičínské radnice investor nezprovoznil hotel reStart v termínu daném smlouvou a pozdějšími dodatky. Proto se na něj začala vztahovat smluvní pokuta ve výši 500 tisíc korun.

Koupaliště Kníže v Jičíně
Sezona na koupališti řečí čísel? Spíše průměrná

Město chce s provozovateli hotelu jednat také o parkovišti, které je u hotelu a uzavřít dohodu o jeho provozu.

Parkoviště vzniklo na pozemku města, které nabídlo společnosti jeho odprodej za cenu odhadní, tedy tři miliony korun. Zastupitelé ale nakonec prodej pozemku neschválili.

Starosta přiznává, že jde o choulostivou záležitost a pokud by nedošlo k dohodě, město uvažuje i o možnosti, že pozemek nabídne k prodeji. Upozorňuje, že pokud není uzavřena smlouva o užívání, má město s pozemkem nakládat s ohledem na zákony a na péči řádného hospodáře.

Pokud bude vypsáno nabídkové řízení na prodej pozemku s parkovištěm, přihlásit se může jakýkoliv subjekt, nevyjímaje firmy Hotel Start Jičín. Ta chtěla původně koupit pozemek za sníženou cenu.

„Nemůžeme vést soudní spory a na druhé straně uzavírat obchody,“ vzkázal v říjnu Jan Ent. Stejné stanovisko tlumočil i nyní.

K odprodeji pozemku pod parkovištěm uvedl, že Hotel Start má na parkoviště věcné břemeno. „Jako to nyní funguje, tak nám to vyhovuje,“ dodal jednatel.

Pavel Kuřátko o polistopadových událostech ve valdické věznici.
FOTO: Jak se po Sametové revoluci vracel do věznice pořádek

Termín se měnil

Při koupi hotelu v roce 2010 se soukromý investor ve smlouvě zavázal k otevření hotelu. Limitován byl i dalšími podmínkami, a to počtem lůžek a otevřením hotelové kavárny. Otevření kavárny a celého hotelu v termínu nezvládl. Termín byl posouván prostřednictvím dodatků. Město s odkladem vždy souhlasilo. S posledním dodatkem, kde město požadovalo vybudování rampy k hotelu a sportovnímu areálu pro hendikepované investor podle Jana Enta souhlasil, nedohodl se ale na podmínkách města. Protože zařízení neotevřel v termínu, začala se na něj vztahovat smluvní pokuta ve výši 500 tisíc korun.