Když společnost, provozovala autobusové nádraží, ročně inkasovala kolem milionu korun, aniž by o tom do té doby městský úřad věděl. Město dostávalo jen 150 tisíc, které využily Technické služby na úklid prostoru. Po tomto zjištění radní uvažovali, že smlouvu s BusLine rozváže, protože jim mimo jiné slíbila, že do autobusového nádraží bude investovat.

 Po pohrůžce rozvázáním pracovní smlouvy společnost otočila a BusLine na nádraží instaloval elektronickou informační tabuli a začal radnici nabízet výhodnější podmínky pro cestující. I přes vlídné gesto ji neobměkčil a ta několik měsíců prohlašovala, že smlouvu o pronájmu nádraží s ním ukončí.
 Najednou však došlo k obratu a městský úřad se rozhodl vypsat výběrové řízení, kam se přihlásila pouze jedna firma, a to BusLine. Přitom se počítalo s tím, že Technické služby zajistí veškerý provoz nádraží, včetně výběru poplatků od dopravců za průjezd jejich autobusů.

 Starosty Ivana Doležala jsme se zeptali, jak pokračuje jednání s autobusovou společností: „Smlouva mezi městem a společností je uzavřena od 1. srpna. Roční nájemné bude činit 350 tisíc korun. Zároveň jsme chtěli v návrhu smlouvy mít možnost tříměsíční výpovědní lhůty. Vybrané peníze přenecháme místním Technickým službám na obnovu vozového a strojového parku.”

 Když chtěla jičínská radnice od května letošního roku zpoplatnit vjezd na nádraží, odhalila, že BusLine účtuje ostatním dopravcům poplatky a přitom nemá s městem uzavřenou smlouvu. Provozovatelé spojů se tehdy ohradili, že peníze už inkasuje semilská společnost.

 Město na BusLine podalo trestní oznámení. Ta se proti tomu ohradila, protože opakovaně žádala o pronájem prostoru. I podle policie bylo známo, že autobusové nádraží v Jičíně užívá a provozuje společnost ČSAD Semily a poté její nástupnická společnost BusLine.

 Představitelům radnice se už společnost BusLine, která je největším provozovatelem spojů v Jičíně i městské hromadné dopravy, omluvila za nepřesnou specifikaci poskytovaných služeb na autobusovém stanovišti v Jičíně, která se do smluv mezi BusLine a ostatními dopravci dostala neúmyslně při jejich přepisování administrativním pracovníkem.

 Obě strany pak začaly jednat o ukončení sporu smírnou cestou. Jako kompenzaci nabídl dopravce umístění moderní LED tabule příjezdů a odjezdů autobusů. Několik měsíců se oba aktéři dohadovali o budoucí spolupráci.

 Místostarosta Tomáš Frýba nám sdělil, jak jednání pokračuje: „Nyní připravujeme smlouvu o pronajmutí autobusového nádraží, která by měla být společnosti předložena v prosinci i letošního roku.”