Součástí příprav na vytvoření plánu se před časem staly pocitové mapy, které obyvatelé Jičína vyplňovali na internetu. Do mapky města zakreslovali trasy, kterými se nejčastěji pohybují a místa, kde jako chodci, cyklisti nebo řidiči vnímají největší nebezpečí a problém. Ve výsledcích se objevily notoricky známá místa - centrum města a Valdštejnovo náměstí, ulice Hradecká, Ruská, M. Koněva nebo Husova, přechod na Žižkově náměstí nebo okolí nákupní zóny a autobusového nádraží. Chybí podle nich cyklostezky, parkování i přechody pro pěší. "Jako cyklistka z Větrova jezdím do centra města. Když jedu po silnici, bojím se, že mě srazí auto. Když jedu po chodníku, dostanu napomenutí od strážníků, že tam nemám co dělat," posteskla si jedna z přítomných na první veřejné schůzi týkající se pohybu po městě.

Zástupci vedení města představili veřejnosti nástin Plánu udržitelné městské mobility 5. října v jičínském biografu. "Rozhodli jsme se diskutovat další vývoj dopravy ve městě s veřejností. Stejně jako další města v Česku i Jičín řeší celou řadu dopravních problémů. Právě ty by měl do budoucna nový Plán řešit. Chceme, aby byl do dvou let připravený k hlasování a aby se týkal všech způsobů, jak se po městě pohybujeme. Měl by překážky ve městě odstraňovat, ne vytvářet," řekl na úvod starosta Jan Malý. V první fázi dostal projekt na starost městský architekt Radek Jiránek, který oslovil další odborníky a také zástupce veřejnosti, které se bude Plán udržitelné městské mobility týkat nejvíce.

Podle jednatele spolku Partnerství pro městskou mobilitu Jaroslava Martínka je hlas veřejnosti v problematice pohybu po městě stěžejní. " V zahraničí je normální, že se lidé v centru města setkávají, užívají si čas strávený na veřejném prostranství. U nás to ještě neumíme. Město ale má být především pro lidi, pro dopravu až na posledním místě. Nemělo by ale jít pouze o změnu města, ale i životního stylu každého obyvatele," vysvětlil. Takovou změnou by mohlo podle Martínka být například omezení automobilové dopravy v centru, podpora pěších a cyklistů, ale především větší ohleduplnost všech účastníků dopravy navzájem.

Plán udržitelné městské mobility by měl zajistit větší bezpečnost chodců, cyklistů i řidičů.Plán udržitelné městské mobility by měl zajistit větší bezpečnost chodců, cyklistů i řidičů.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Jedním z nejpalčivějších problémů Jičína je kritická situace s parkováním na náměstí. To rozděluje Jičíňany na dva nesmiřitelné tábory - jedni by nejraději parkování na náměstí omezili na minimum, druzí jej naopak vyžadují. "Celý život bydlím v centru Jičína a jako rezident se musím parkování v centru zastat. My nemáme garáže, tudíž musíme parkovat na ulici. Je třeba myslet taky na lidi s dětmi, kteří potřebují být mobilní a nemuset docházet několik kilometrů k vlastnímu autu. Na náměstí parkuje mnoho těch, kteří vezou děti do kroužků nebo si potřebují něco vyřídit v centru. Ti by neměli kde jinde zastavit," podotkla Hana M.

S parkováním na náměstí souhlasí také starosta Malý. V současné době je povoleno ve dvou spodních třetinách náměstí, část pod zámkem zůstává prázdná. Alternativní prostor pro parkování je vyhrazen pod náměstím u zimního stadionu. Náměstí by mohl ulevit také vznik parkovacího domu. "Ten by vzniknout měl, je to ale obrovská investice, na kterou zatím neexistuje žádný dotační program, a město by si s tím těžko poradilo" doplnil architekt Radek Jiránek. Podle něj bude stěžejní se zaměřit na snížení nutnosti jezdit autem, to by mohla řešit dohoda s dopravci o navýšení počtu zastávek MHD.

Právě kvůli podnětům ze strany obyvatel Jičína se bude veřejných schůzí k Plánu udržitelné městské mobility víc. Podle Martínka je nejdůležitější, aby součástí plánu byla reálná koncovka a napojení na rozpočet města. "Vzniká to hlavně pro vás. Proto by bylo vhodné zapojit různé skupiny - důchodce, maminky s dětmi, řidiče, cyklisty. Aby finální verze plánu sloužila vám všem," doplnil na závěr.