Možnosti dobrovolnictví jsou různé a u každého zájemce koordinátoři zohlední jeho zkušenosti a profesní specializaci.

Hlásit se mohou nejenom lidé se zkušenostmi ve zdravotnictví, ale také například dobrovolníci pro administrativu. Kdo chce pomoci, ať zkontaktuje Marcelu Harbichovou, e-mail: jicin@cervenykriz.eu, tel.: 603 149 750.