Od včerejška mají Jičíňáci možnost přispět svým hlasem k rozhodnutí městské rady o tom, jak bude vypadat zádlažba na Valdštejnově náměstí.

Již jsme informovali, že město bude disponovat částkou 1,4 milionu eur (s příspěvkem z vlastního rozpočtu celkem dvaapadesát milionů korun). Náměstí bude předlážděno místní firmou, zůstanou známé čtverce s tmavou výplní.

„Patnáctého října zasedá městská rada, a ta musí rozhodnout, jak bude zádlažba vypadat. Bude nutné předat staveniště, čas rychle utíká. Hotovo musí být do roka, a to není dlouhý termín na tak náročnou práci,“ uvedl tajemník městského úřadu Peter Bareš.

To znamená, že do úterý 14. října mají šanci obyvatelé ovlivnit rozhodnutí městské rady. Svůj hlas mohou dát buď v infocentru na zámku nebo přímo u pětice vzorků vydlážděných mezi zámkem a středem náměstí.

Vybírat mohou z původní zádlažby provedené z desítky let obroušeným čedičem nebo ze čtyř způsobů použití nového kamene, který je rovněž druhem čediče. Buď budou použity čtvercové kostky, které je možno dláždit do vějíře nebo v rovných liniích, nebo se mohou použít kostky obdélníkové a nebo stejný kámen, ale štípaný.

Není pochyb, že ženy odmítnou použití původního kamene. Chodit po něm na podpatcích je o zabití. „Náměstí dláždíme na dlouhé desítky let a především nám musí jít o kvalitu a bezpečnost,“ uvedl starosta Martin Puš. Takže asi bude nejrozumnější použití nového kamene. Na námitku, že je světlý, odpověděli kameníci, že časem stoprocentně ztmavne.

„Štípat kostky na odseky a s nimi dláždit, si nedovedu představit. Jednotlivé odštěpky se jistě budou časem vydrolovat a byli bychom tam, kde jsme teď,“ upozornil starosta. Takže zbývají tři možnosti: kostky v řadách, kostky do obloučků a použití kamene nařezaného do obdélníkového tvaru.

Hlasovat můžete i prostřednictvím našeho webu: v anketě vpravo. Vzorky jednotlivých dlažeb (kromě současné původní) naleznete v připojené fotogalerii.