Čtenáři znají jeho díla o Albrechtu z Valdštejna stejně tak jako v nových dotiscích vydávanou publikaci Zločin a trest v českých dějinách. Ve vydavatelství Paseka zveřejnil v roce 1993 Chlumecké hrdelní příběhy. V nich čerpal z autentických historických materiálů.

Aktuální publikace nazvaná Já jsem se dopustila… je na první pohled podobného ražení. Autor rovněž čerpá z autentických dokumentů, ale jednotlivým příběhům předchází velmi zajímavá část vyprávějící čtenářsky příjemným jazykem o trestním soudnictví, jeho vývoji a s tím souvisejících otázkách. Čtenář se dozví o různých způsobech vymáhání vypovědí útrpným právem, ale také, vzhledem k zaměření knihy na sexuální delikty, o sňatcích, životě v manželství ve městě i na venkově apod.

Francek vládne velkým vypravěčským talentem, který není běžný u vědců. Myslí na běžného čtenáře, ale nijak neslevuje ze své pozice historika, který nesmí a nechce fabulovat.

V jednotlivých příbězích se čtenář dozví, že v současnosti omílané kauzy zavraždění dětí nejsou nic nového. Takové tragédie se děly i před staletími. Z našeho okresu je zajímavý příběh kopidlenského řezníka Jana Chyby či storka o znásilnění Kateřiny Slouhové Janem Prokůpkem ze Zelenecké Lhoty.
Franckova kniha čtenáře přesvědčí, že není „nic nového pod sluncem“ a lidé jsou nepoučitelní.