Město Jičín obdrželo dopis předsedy správní rady Nadačního fondu Jičín – město pohádky (NFJMP) magistra Matuchy, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že na základě výsledků auditu NFJMP za rok 2006 bylo na ustavující valné hromadě založeno občanské sdružení Ráj srdce. Předsedou byl zvolen magistr Luděk Havel.

Občanské sdružení a město jsou pořadateli tradičního festivalu Jičín – město pohádky a z toho důvodu je třeba upravit stávající smlouvu o spolupráci. Rada města se pozastavila nad způsobem, jakým byla sdělena tak zásadní informace, že se mění smluvní partner města pro pořádání festivalu JMP. Navíc doposud neobdržela jedinou informaci o tom, že NFJMP již nebude spolupořadatelem festivalu a že spolupořadatelství by mělo připadnout nově vzniklému občanskému sdružení.

Radní trvají na dodržení stávající smlouvy, podle které je spolu s Jičínem pořadatelem festivalu NFJMP.

„Rada města konstatuje, že Nadační fond Jičín – město pohádky nedodržuje smlouvu o spolupráci při zajišťování festivalu Jičín – město pohádky a do dnešního dne město Jičín neobdrželo konečné vyúčtování 17. ročníku festivalu, které mělo být městu předloženo do letošního 31. března.
Město je vůči NFJMP transparentním partnerem, má schválen a zveřejněn výsledek hospodaření - audit, na rozdíl od NFJMP, který doposud nepředložil výsledky hospodaření minulého ročníku festivalu JMP a výsledky auditu.

Rada města dále konstatuje, že si nedovede představit spolupráci s nově vzniklým občanským sdružením, o kterém nic neví, a vyjadřuje politování nad naprostou absencí komunikace správní rady NFJMP s městem Jičín. „Je znehodnocována činnost všech lidí aktivně a nezištně se podílejících na přípravě pohádkového festivalu a kterých si vedení města velmi váží,“ uvedl jičínský místostarosta Ladislav Brykner.

Město zastavilo plnění poskytovaná na JMP do doby úpravy smluvních vztahů a doporučuje provést pouze nezbytně nutné úkony, které by při prodlení způsobily zrušení 18. ročníku festivalu.

„Navrhujeme nabídnout Kulturní zařízení města Jičína nadačnímu fondu k výkonu podnikatelských činností. Domníváme se, že pokud jeden partner něco nemůže konat a druhý partner to konat může, tak by neměl být problém. Za úřad doporučujeme nevytvářet nějaký další třetí subjekt, kam by byly odváděny výsledky hospodaření nebo různé příjmy atd., ale využít KZMJ. Město Jičín se podílí částkou přes milion korun plus poskytuje majetek, prostranství, prostory,“ uvedl tajemník úřadu Peter Bareš.

K problému se vyjádřil profesor Jan K. Čeliš, jeden ze zakladatelů festivalu a zároveň člen NFJMP a městského zastupitelstva: „Věřím, že problémy právního rámce, které nastaly, nevznikly z nedobrého úmyslu kohokoliv z nás, protože všichni zúčastnění mají prioritní zájem, aby festival dopadl co nejlépe, už jen proto, že je jednou z ikon města Jičína.“ Co to znamená pro občany? Radnice usiluje o zachování a pořádání festivalu. Jako orgán pracující s veřejnými financemi musí jednat plně podle právních norem a transparentně. V případě, že by partneři nechtěli tento zásadní axiom akceptovat, je schopna akci zorganizovat sama.