Asi po pětačtyřiceti minutách jízdy jsme dorazili do malebného podhorského městečka a za pět minut chůze jsme zaklepali na dveře bývalého františkánského kostela, kde se nachází galerie odlitků antických soch. Nejsou to originály, ale kdyby nám to pan průvodce nezdůraznil, nikdo by si toho nevšiml. Sochy patří Univerzitě Karlově, která tak všem návštěvníkům Hostinného umožňuje podívat se na díla, která známe jen z fotek v učebnicích. Seznámili jsme se tak s nejstaršími sochami, které připomínají slavný Egypt, ale i s díly zlatého období, s díly Feidia, Myróna…

Nás nejvíce nadchla okřídlená bohyně Niké, podobizna Caesara a zrození Afrodity. Během výkladu jsme se opravdu nenudili, protože jsme se nejen dozvídali mnoho nového, ale také jsme plnili úkoly, které si pro nás paní učitelka Víchová předem připravila.

V Hostinném jsme nenavštívili jenom výstavu, ale prohlédli jsme si i střed města. Na náměstí nás zaujala radnice a hodiny s kyvadlem, které podpírali dva obři, pekař a řezník, kteří měří téměř pět metrů.

Chceme ještě jednou poděkovat paní učitelce Víchové, která pro nás exkurzi připravila a my jsme na jednom místě zhlédli spoustu soch, za jejichž originály bychom museli jezdit po celé Evropě.
N. Jonáková, K. Čapková, Š. Novotný