„Již od roku 1995 se naše škola účastní mezinárodního projektu THE GLOBE PROGRAM, jehož koordinátorem je pražské sdružení TEREZA. V Praze sídlí Český hydrometeorologický ústav. Je tam krásná zoologická i botanická zahrada. Najde se tam mnoho přírodovědně i historicky zajímavých míst,“ uvedl učitel František Kynčl.

Výlet lodí proti proudu Vltavy byl nejen netradičním zážitkem, ale zároveň vynikající komplexní exkurzí. A v 9. ročníku při probírání zeměpisu České republiky se budou zážitky žákům víc než hodit.
Lektorky sdružení TEREZA, kde byli Jičíňáci ubytováni, na úvod připravily program o projektu GLOBE.
Na observatoři ČHMÚ v Libuši se dozvěděli mnoho zajímavého o zkoumání fyzikálních vlastností atmosféry a podíleli se na vypuštění balonu s rádiovou sondou. Botanická zahrada nabídla prohlídku skleníku Fata morgana, výstavu našich druhů motýlů a prohlídku venkovní expozice mimo jiné s japonskou zahradou. Zoologická zahrada by se dala procházet mnohem déle, vznikly tam nádherné nové pavilony.

Děti se těšily na Prokopské údolí s procházkou po naučné stezce „Suchou nohou po dně mořském“, kde skutečně jako dříve slavný Joachim Barrande našly zkameněliny živočichů z období prvohor.
„Poslední den nás čekala čtyřhodinová plavba lodí až pod hráz Slapské přehrady. Cestou jsme míjeli nejen soutok Vltavy s Berounkou a Sázavou nebo keltské oppidum Závist u Zbraslavi a nejstarší trampské osady, ale proplouvali také zdymadly v Modřanech, Vraném nad Vltavou a největším ve Štěchovicích, které svojí výškou 19 m je unikátním technickým dílem,“ informoval František Kynčl.


Vzhledem k velkému počtu zájemců proběhly takové kurzy dva. Podařilo se získat grant z rozvojového programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008“, díky kterému mohl být poskytnut každému účastníkovi finanční příspěvek, jenž výrazně snížil stále se zvyšující náklady na pobyt v hlavním městě. (fk)