„Když jsme se o záměru v prosinci dozvěděli, v zadání bylo, že drak má být u brány, a tak jsme hledali kompromis pro jeho umístění, aby nebyl ohrožen česko–polský projekt, a vyšla nám pata brány,“ vysvětlil Jiří Balský z oddělení státní památkové péče.

Když se však ohledně tohoto záměru rozproudila debata veřejnosti a nabízela se i jiná místa, Jiřího Balského zkontaktovali kolegové z Národního památkového ústavu v Praze, že ve světle nově navrhovaných míst není stanoviště u brány nezbytné. „Proto jsme přehodnotili náš postoj a radě města a místostarostovi Konířovi jsem zaslal omluvný dopis, kde celou situaci vysvětluji,“ podotkl Balský.

Změnu uvítali hlavně odpůrci plastiky v historicky významném místě: „Máme upřímnou radost. Stěžejní pro nás bylo, aby nebyla narušena Valdštejnova kompozice. Nejsme proti drakovi, ale určitě nemá co dělat na historicky nejdůležitějším místě v Jičíně,“ řekla jedna z iniciátorek Vladislava Matějková.

Rada města tedy na svém středečním zasedání revokovala rozhodnutí o pohádkovém zastavení u brány a bude rozhodovat znovu. „Čekáme na jasné vyjádření památkářů. Měl by stát v ulici Pod Koštofránkem na jednom ze tří míst, která byla zvažována,“ řekl místostarosta Richard Koníř.

Jsou tedy tři možnosti, kam draka dát. Jedním z nich je parčík před Rumcajsovou ševcovnou, druhým je spodní část dětského hřiště před bránou a třetí pak jeho horní část. „Podle mne by se hodil nejvíce do parčíku,“ řekl před časem člen kulturní komise Robert Smolík.

O dalším bude znovu rozhodovat speciální komise rozšířená o věžníka Jiřího Wildu, poté rada města.

Drak má být jedním z pohádkových zastavení česko–polského projektu financovaného dotací s městem Swidnica a je určen pro návštěvníky města.

„Když přijedou do Jičína, řeknou si, jsme ve městě pohádek, tak kde je ta pohádka,“ sdělil místostarosta Koníř s tím, že další zastavení bude například u kašny na náměstí nebo u koupaliště.

Sochu vyrábí student Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově Jiří Kmošek jako svoji praktickou maturitní práci.