Po rekonstrukci někdejší významné komunikace bude obnovená císařská cesta sloužit především pěším a cyklistům. Stezka bude propojovat město s rekreační lokalitou u Dvoreckého rybníka v jičínské místní části Robousy.

Cesta sousedí s frekventovanou komunikací bez chodníků, proto vybudování stezky pro pěší a cyklisty přispěje i k zajištění bezpečnosti nemotorizovaných účastníků silničního provozu. Město počítá také s tím, že obnovená cesta se stane významným krajinotvorným prvkem. Pozemek o celkové výměře 2 981 m² převedl ÚZSVM městu Jičín bezúplatně ve veřejném zájmu.

ÚZSVM převzal pozemek do hospodaření po ukončení činnosti okresních úřadů.