Akce se konala u příležitosti Světového dne diabetu pod organizační záštitou Svazu diabetiků Jičín a Diabetologické a interní ambulance MUDr. Marka Ondráčka.

Cílem bylo upozornit veřejnost na onemocnění cukrovkou, jejíž neustálý nárůst je až alarmující. Prakticky již deset procent obyvatel České republiky má zjištěný diabetes. I podle střízlivých odhadů toto číslo bude stále stoupat.  

Diabetologický den byl určen jak diabetikům, tak široké veřejnosti, která by měla znát rizika onemocnění. Součástí byla i prezentace zdravé výživy, potravinových doplňků, nabídka zdravotnické literatury, pomůcek pro diabetiky.

Jak uvedl Marek Ondráček, měření hladiny krevního cukru mají využít především ti, kteří trpí obezitou a vysokým krevním tlakem, mají výskyt cukrovky v rodině a jejich věk je vyšší jak 40 let. Tyto osoby mohou mít totiž zvýšené riziko onemocnění cukrovkou.

K zvýšenému nárůstu cukrovky doktor Ondráček vysvětluje, že nelze všechno přičítat dědičnosti. Za posledních třicet let se změnil životní styl, méně se pohybujeme, máme méně pracovní aktivity, zvýšila se nadváha, více kouříme, velké změny nastaly ve stravování. Místo potravy složené ze sacharidů a zeleniny jíme více masa a masných výrobků, což je dalším rizikem. Svůj negativní podíl má i stres.

Marek Ondráček doporučuje: „Znamená to být celý život aktivní, dodržovat zásady zdravého stravování. Čím méně tuku, tím lépe. Stres eliminovat klidným domácím zázemím. Nejlépe je zásadami se řídit již od mládí.“

Do patnácti hodin (akce trvala do 17 hodin) využilo možnosti měření přes 200 zájemců. Objevilo se několik rizikových hodnot u měření krevního cukru i tlaku, klienti byli přizvání k návštěvě lékaře.

„Jsme rádi, že jsme si mohli nechat změřit cukr. Manžel našel informaci o akci v novinách. Oba jsme v pořádku,“ říká paní z Valdic, která si nepřeje být jmenována. Mezi lidmi, kteří nepodceňují prevenci a přišli, bylo nejvíce zástupců střední generace, většinou žen.