Například včera vyrazilo jedenáct zájemců společně s pracovnicemi Káčka na výlet. Autobusem dojeli do Bradlecké Lhoty, odtud pokračovali po vyznačené lesní trase na Tábor a potom poobědvali na Ploužnici.