Toto zkratkové slovo znamená Konzultace A PRAktické DÍlny. Každý rok na podzim se zde setkávají zástupci škol a organizací zabývajících se ekologickou výchovou.

První taková konference proběhla v roce 1999 na naší Základní škole Jičín, Železnická 460. Od té doby oběhla celý kraj, a protože je o ni stále zájem a má co říci lidem z tohoto oboru, stala se pro hostitelské školy prestižní záležitostí. Proto nás velice potěšilo rozhodnutí, že jubilejní desáté KAPRADÍ se opět navrátí ke kořenům – do naší školy.

Nepůjde ale jenom o hodnocení toho, co se za těch deset let změnilo. Lektoři jednotlivých dílen se určitě zaměří především dopředu a nabídnou všem účastníkům zkušenosti a nápady, které stojí za to rozvíjet.

Předběžně dohodnutý termín konání je pátek 20. listopadu 2009. V tuto roční dobu ale bývá areál ekologické výchovy ČTYŘLÍSTEK kolem naší školy již v melancholicky posmutnělém stavu nadcházející zimy. S organizátory ze SEVERu nyní jednáme o možnosti posunutí na pondělí 26. října 2009. Důvodem jsou naše dlouholeté zkušenosti, že právě v období kolem státního svátku mívá náš ekoareál to nejkrásnější podzimní zabarvení.

Chtěli bychom touto cestou poprosit všechny čtenáře tohoto článku, kteří by chtěli jakýmkoliv námětem, radou nebo připomínkou přispět k co nejlepšímu průběhu konference KAPRADÍ 2009, aby nás kontaktovali písemně, ústně nebo telefonicky na adresu školy nebo nejlépe na následující e-mail kyncl.4zs@seznam.cz

Jak dosvědčuje přiložený snímek, symbolickou štafetu v podobě skutečného kapradí jsme z rukou školní koordinátory ekologické výchovy Speciálních škol v Hradci Králové Mgr. Aleny Friebové již převzali. Žáci a učitelé této školy jako hostitelé KAPRADÍ 2008 nasadili laťku hodně vysoko. A protože jak známo čas letí, úspěch přeje připraveným a nechceme nic nechat náhodě, začali jsme s přípravou jičínského setkání již nyní. František Kynčl, koordinátor ekologické výchovy, Základní škola Jičín, Železnická 460