„Již vloni na podzim jsme uspěli v prvním ročníku, kdy jsme z finančního příspěvku sto tisíc korun pořídili výzkumnické batůžky pro práci v terénu, pracovní listy pro žáky na tři komplexní exkurze okolím Jičína Cesta za vodou, Cesta Valdštejnovou krajinou a Cesta za vyvřelinami, a poskytli příspěvek třídě 9.C na ekologický kurz Týden pro udržitelný život ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory v Horním Maršově,“ uvedl učitel František Kynčl.

Letos na jaře byl vyhlášen druhý ročník, do kterého se přihlásilo 889 škol. Projekt „Ekologické kurzy a sledování počasí v ekologicky orientované Základní škole Jičín, Železnická 460“ opět grantovou komisi oslovil a škola znovu obdržela finanční příspěvek v plné výši 100 000 Kč. Z toho částkou osmdesát tisíc bylo podpořeno pět ekologických kurzů, které ZŠ již tradičně pořádá, a za zbývajících 20 000 Kč byly zakoupeny nové měřicí přístroje (anemometr, termograf a hygrograf) do naší školní meteorologické stanice. Vzhledem k tomu, že měření probíhají již od 1. října 1995, bylo skutečně naléhavé vybavit stanici po třinácti letech novou technikou.

Ekologické kurzy proběhly během května a června. Žáci 7.B strávili čtyři dny v Krkonošském středisku ekologické výchovy na Rýchorské boudě. „Pro žáky osmého ročníku jsme připravili dva třídenní kurzy ve spolupráci se sdružením TEREZA v hlavním městě Praze. Jako vyvrcholení nejen školního roku, ale i celého působení na naší škole byly pro žáky 9.A i 9.B objednané dva pětidenní kurzy ve Středisku ekologické výchovy v Horním Maršově.

„Více než 100 účastníků těchto kurzů si odvezlo doufám pěkné zážitky, na které budou rádi vzpomínat. Rozvojový program MŠMT se v našem případě ukázal jako velice přínosný, plně odpovídal našim potřebám a jsem přesvědčen, že jsme prostředky na podporu ekologické výchovy skutečně využili tím nejvhodnějším způsobem,“ sdělil František Kynčl, školní koordinátor EVVO. (fk)