Jeho spoluvyhlašovateli jsou Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER a generálním partnerem Toyota.

Pro naši školu je tento program jednoznačně nejúspěšnější, uspěli jsme již po čtyři roky za sebou. Vysvětlujeme si to tím, že jeho poslání přesně odpovídá našim dlouhodobým záměrům v oblasti ekologické výchovy.

Se SEVERem spolupracujeme i v mnoha jiných projektech a pobytové kurzy v Horním Maršově představují zakončení a skutečné vyvrcholení aktivit našich žáků ve volitelném předmětu ekologické praktikum. Nadace Partnerství již svým názvem vnáší do programu myšlenku otevření školy navenek vstříc dalším partnerům.

To plně odpovídá názvu našeho školního vzdělávacího programu Čtyřka – škola otevřenosti. Jako logo jsme si vybrali kompas, který ukazuje do čtyř světových stran. Ekoareál Čtyřlístek, který čtrnáctým rokem společně se žáky vytváříme, již před několika lety opustil prostor za plotem školního pozemku a daří se nám ho rozšiřovat skutečně všemi směry do okolí.

V minulých letech jsme navázali na rekonstrukci Železnické ulice a parkově upravili prostranství před školou. Letos jsme se nechali inspirovat úpravami, které provádí město Jičín na Tylově náměstí. Má se stát průsečíkem čtyř krajin Českého ráje – Podkrkonoší, pískovcových skalních měst, čedičových vyvřelin a toků i rybníků povodí Cidliny.

Vzhledem k tomu, že Tylovo náměstí leží v těsném sousedství naší školy, prochází kolem většina lidí, kteří se za krásnou krajinou Českého ráje vydají. To je také jeden z mnoha důvodů, proč chceme, aby okolí bylo pěkně upravené skutečně do všech světových stran. Studii opravdu podle našich představ vypracoval zahradní architekt ing. Daniel Bílek. Výběrem druhů sleduje postupné kvetení po celou vegetační dobu, zaměřuje se na místní často neprávem opomíjené druhy (klokoč, dřín, kalina, kručinka, skalník, jeřáb muk), které zároveň poskytují pastvu včelám a potravu ptákům. O citlivosti k životnímu prostředí svědčí i taková drobnost, že zůstal ponechán původní velký keř šípkové růže, který je opravdu krásný v každou roční dobu.

Z poskytnutých prostředků bylo žáky naší školy vysazeno 541 dřevin ve 22 druzích, z toho pět vzrostlých stromů. Z vlastních výpěstků nebo darů sponzorů jsme vysadili dalších zhruba 100 rostlin, převážně keřů a bylin. Město Jičín se na projektu podílelo zaplacením mulčovací fólie, kůry a studie, která počítá s výsadbou na dalších zatím nevyužitých plochách. V těchto aktivitách bychom tedy chtěli pokračovat i v dalších letech.

Chtěl bych touto cestou poděkovat nejen poskytovatelům grantu a místním partnerům, ale také panu Danielu Bílkovi za cenné rady a pomoc. Největší dík patří všem žákům a pracovníkům naší školy, kteří se na výsadbě podíleli. Vzhledem k velkému suchu jsme se museli potýkat s tvrdou půdou, ale podle ohlasů kolemjdoucích a hlavně hostů slavnostního zakončení výsledek prý stojí za to. Kdo máte zájem, přijďte se tedy podívat. František Kynčl, koordinátor ekologické výchovy