Na druhou stranu teplé klima způsobilo tání sněhu a rozvodnění některých řek.

 Podle hlášení Povodí Labe byl včera ve 12 hodin na Cidlině v Jičíně vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Průtok řeky byl 4 metry krychlové za sekundu. Tok měl tendenci pozvolna stoupat.
Ve Vysokém Veselí se Cidlina vylila ze břehů a zaplavila luka.

Řeka Libuňka v Libuni se vrátila po nočním zvýšení do svého koryta. Javorka v Šárovcově Lhotě má zvýšený průtok, ale voda koryto řeky neopustila.