O rozpočtu se bude diskutovat na pracovním jednání zastupitelstva v listopadu, 13. prosince má být schválen na veřejném zasedání. Co se týká konkrétních investičních akcí, dokument zahrnuje komplexní rekonstrukci chodníků a komunikací okolo bloku Aris (odhadované náklady 12,75 milionu Kč), rekonstrukci technické vybavenosti východní části Lidického náměstí ( 5,5 milionu Kč), stavební úpravy Valdštejnského zámku (asi 14 milionů Kč) a další. Zatím se jedná o návrhy, konečnou podobu financování města v příštím roce musí schválit zastupitelé. (kov)