Rada města schválila zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na rozsáhlé stavební úpravy prostor ve Valdštejnském zámku. Projekt vychází z úzké spolupráce mezi městem Jičín a Královéhradeckým krajem, potažmo Regionálním muzeem a galerií v Jičíně (RMaG), který je jeho příspěvkovou organizací.

Projektované náklady před soutěží pro město Jičín jsou 30,45 milionu Kč. Projektované náklady Královéhradeckého kraje jsou 22,675 milionu Kč na stavební úpravy, dále 17 milionů Kč na pořízení nové stálé expozice regionálního muzea, dalších 6 milionů Kč je určeno jako vyhrazená změna závazku a další 2 miliony Kč pro autorský dozor a technický dozor. Celkem 85 procent způsobilých výdajů Královéhradeckého kraje bude pokryto dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

Valdštejnský zámek je nemovitým majetkem města Jičín, tudíž regionální muzeum je zde v nájmu. V nájemní smlouvě je obsažen závazek města, že uhrazené nájemné bude zpětně investovat do zlepšení zámeckých prostor. Tento závazek bude aktuálním stavebním projektem naplněn.

RMaG bude muset po dobu rekonstrukce přerušit svou činnost a prostory v zámku nebudou přístupné. Dle předpokladů se prostory uzavřou pro veřejnost v září 2023, kdy musí nejprve proběhnout vystěhování. Dílčí omezení se dotknou také Základní umělecké školy J. B. Foerstera. Dle dotačních podmínek musí být přestavba dokončena v roce 2026.

Veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací vypisují město Jičín a Královéhradecký kraj společně. Uzavřou smlouvu o spolupráci. Tato forma úzké spolupráce je jedinečná, vychází z dlouhodobých průběžných jednání mezi zástupci města Jičína a kraje a může představovat inspiraci pro další města v regionu a pro budoucí projekty.

Valdštejnský zámek díky projektu získá výtah, a tudíž bezbariérový přístup do muzea, nových učeben univerzity, ZUŠ a do Porotního sálu. Návštěvníci se kromě zrekonstruovaných prostor mohou především těšit na novou, moderní muzejní expozici.„Modernizaci expozic považuje jičínské muzeum za jeden z prioritních cílů poslední doby. Současná expozice, která je stará již více než 30 let, již nevyhovuje požadavkům na moderní vystavování sbírkových předmětů. Modernizace se týká všech výstavních prostor, které jičínské muzeum provozuje v prvním patře jičínského zámku, včetně vybudování nové recepce muzea. Netýká se prostor galerie v přízemí a ani zázemí muzea, které používají pracovníci muzea.

Nově vzniklá expozice má být podobně jako ta současná hravá, interaktivní a nápaditá. Novinkou pro návštěvníky má být například to, že ji budou absolvovat proti proudu času. Návštěvník bude v nových expozicích začínat v nejnovější době a postupně se bude chronologicky skrze jednotlivé místnosti dostávat do starších období. Poslední část expozice bude věnována pravěku,“ rozvádí ředitel RMaG PhDr. Michal Babík. Expozice se také bude vracet k únoru roku 1620, kdy došlo ke slavné katastrofě – k výbuchu střelného prachu v jičínském zámku.