Klienti Domova sociálních služeb Chotělice využívají nových prostor chráněného bydlení v lokalitě Jičín v ulici Ruská. Rekonstrukci původního objektu již Královéhradecký kraj dokončil v říjnu loňského roku a poté začal nové prostory vybavovat veškerým potřebným zařízením. Klienti se mohli od 1. března 2024 začít stěhovat do svého nového domova, za který kraj zaplatil celkem 42 milionů korun, z čehož 11 milionů stála koupě původního objektu. S financováním tohoto projektu pomohla dotace z IROP.

„Otevřením chráněného bydlení v Jičíně jsme udělali další významný krok v poskytování podpory osobám s handicapem. Nové prostory už začaly klientům sloužit a umožňují jim žít v prostředí, které je srovnatelné s klasickou domácností, ale zároveň jim poskytuje potřebnou míru pomoci i podpory pro začlenění do společnosti. S financováním tohoto projektu nám pomohla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 36,5 milionu korun,“ sdělila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Na koupi původního objektu kraj vynaložil necelých 11 milionů korun včetně DPH. Stavební práce při jeho rekonstrukci společnost PS-STAV Náchod dokončila v říjnu 2023, poté začal kraj nové prostory vybavovat. Dodávky elektrospotřebičů a vnitřního vybavení včetně montáže skončily začátkem února letošního roku. Náklady na projektovou dokumentaci stavby, stavební práce, technický dozor stavby, vnitřní vybavení a elektro vybavení vyšly zhruba na 31 milionu korun včetně DPH.

Oblastní nemocnice Jičín odkoupila mamografické pracoviště na místní poliklinice, které několik týdnů neobjednávalo pacientky a hrozil jeho zánik.
O obnovenou mamologii v Jičíně je obrovský zájem, denně se objednává stovka žen

„Rekonstrukce původního objektu spočívala ve vybourání stávajících nenosných příček. Vytvořili jsme tak dispozici pro vybudování čtyř bytů až pro jedenáct klientů. V prvním nadzemním podlaží jsou dva kompletně vybavené bezbariérové byty o kapacitě jednoho až tří lůžek. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsme vybudovali po jednom bytě, každý je pro čtyři klienty. Ti se do svých nových domovů začali od 1. března 2024 stěhovat,“ doplnil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček.

První podzemní podlaží funguje jako zázemí pro personál a technické zázemí objektu. K využití slouží i půdní prostory například pro sušení prádla, dále ke skladování různých předmětů, a to v samostatné uzamykatelné místnosti. Zahrada je i přes své výškové umístění vůči prvnímu nadzemnímu podlaží přístupná pro imobilní klienty, a to umístěním schodišťové plošiny. Její součástí je i venkovní zastřešená terasa pro volnočasové aktivity a drobné zahradničení.

Provozovatelem chráněného bydlení v Jičíně je Domov sociálních služeb Chotělice. Projekt podpořila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností v rámci Specifického cíle 6.1 REACT-EU. Celkem se tedy profinancovalo 42 milionů korun včetně DPH, z toho 36,5 milionu korun uhradila dotace.