S novým zákonem jim ale tato povinnost odpadá a o bezpečí a pohodlí pěších v zimních měsících by se mělo starat město. Jičínská radnice to vyřešila rázně. Vydala nařízení, podle kterého se zbavuje odpovědnosti za případná zranění a zároveň prosí občany, aby v odklízení sněhu před svými domy pokračovali, jako tomu bylo dosud.

Nařízení přesně stanovuje, o jaké chodníky město pečovat bude a o jaké nebude. Za celý tento chaos může nový zákon, který přikazuje obcím vyhrnovat všechny chodníky ve svém vlastnictví. Podle vedení Jičína je totiž prakticky nemožné, aby ve chvíli, kdy začne ve dvě hodiny ráno sněžit, vyrazily do ulic stovky pracovníků, kteří budou shrnovat sníh. Byli by potřební například jen pět dní v měsíci, navíc nelze určit přesně kdy, a přesto by museli být zaměstnanci úřadu.

„Poprosíme obyvatele, aby v zavedeném zvyku, který dosud celkem vzorně dodržovali, pokračovali dál,“ řekl starosta Jičína Martin Puš s tím, že není v silách města mít připravenou armádu lidí a větší množství techniky. Městský rozpočet by to vyšlo na miliony korun. Vedení města je v tomto názoru svorné. Podle místostarosty Ladislava Bryknera jsou chodníky, které se objevily v seznamu ulic bez zimní údržby, malého dopravního významu. „Tímto zákonem poslanci nejspíše chtěli zbavit odpovědnosti za zranění soukromníky, není ale možné, abychom ji nesli my,“ sdělil Brykner.

Někteří obyvatelé postup města chápou. Jedním z nich je i Daniela Beranová z Jičína: „Je jasné, že se to prakticky nedá zvládnout, takže by podle mne bylo dobré pokračovat s udržováním.“ Objevují se však i opačné názory: „Když nás stát zbavil odpovědnosti, tak proč bych to měl uklízet,“ řekl občan Tomáš Kaplický.

V Praze tuto situaci vyřešili jednoduše, umístili cedule, že se cesta v zimě neudržuje, jak řekl Deníku starosta Puš. První rok v praxi ukáže, jak nově zavedený systém funguje, zdejší radnice si spíše myslí, že to bude kolaps. Nevylučuje ani, že na všechny chodníky se nakonec s úklidem dostane, ale až na to bude čas. To pro místní znamená, že pokud bude vytrvale sněžit, k úklidu před jejich domovem se dlouho nikdo nedostane. „Samozřejmě se budeme snažit to postupně uklidit,“ sdělil tajemník úřadu Peter Bareš.

Záleží tak vlastně na samotných obyvatelích, jak budou chodníky v Jičíně vypadat, až nasněží.

Město nebude udržovat ulice malého dopravního významu. Jejich seznam naleznete zde, amůžete také hlasovat a diskutovat, zda budete o chodník před svým domem pečovat i nadále.

Nařízení města Jičína č.4/2009,
kterým se vymezují úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost


Rada obce se na svém zasedání dne 30.9.2009 usnesením č. 87 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení o vymezení úseků chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:


Článek 1
Neudržované chodníky

Vymezení úseků chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je uvedeno v seznamu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto nařízení.
Grafické znázornění těchto neudržovaných chodníků je k nahlédnutí na Městském úřadu Jičín, odbor investiční výstavby a údržby města, Jičín, Žižkovo nám. 18 a na Technických službách města Jičína, Jičín, Textilní 955.


Článek 2
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

Ing. Martin Puš
Starosta

Ing. Ladislav Brykner
místostarosta

Mgr. Richard Koníř
místostarosta


Příloha č. 1
k Nařízení města Jičína č. 4/2009
- vymezení úseků chodníků (dále jen "CH"), na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost

17. listopadu
- neudržuje se: CH před čp. 1, podél parkoviště ke křižov. ul. Školní a na protější straně čp. 88, 758 až čp. 362 – před čp. 47, 46 – CH od křižovatky s ul. Butovská k čp. 16/1

Argonská
- neudržuje se: CH před čp. 459 – čp. 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 480 a na protější straně čp. 478, 476, 474, 472, 470, 468, 466 – čp. 456, 458, 440 ( vč. objektu bez čp. )

B. Čeňka
- CH v celé ulici bez údržby

B. Němcové
- neudržuje se: CH před čp. 50, 47, 46 a na protější straně čp. 100

Balbínova
- CH v celé ulici bez údržby

Barákova
- neudržuje se: CH před čp. 598, 277, 228, 227, 211, 212, 213, 455 – čp. 585, 575, 582, 583, 584, 589 a na protější straně čp. 599, 214, 201, 198, 204, 205, 206

Bolzanova
- CH v celé ulici bez údržby

Butovská
- CH v celé ulici bez údržby

Cidlinská
- CH v celé ulici bez údržby

Čelakovského
- CH v celé ulici bez údržby

Čelišova
- CH v celé ulici bez údržby

Československé armády
- CH v celé ulici bez údržby

Českých bratří
- neudržuje se: CH před čp. 739, 649, 668, 667, 808, 613 – čp. 329, 312, 311, 305, 304, 303, 302, 301, 396, 522, 523, 556 a na protější straně čp. 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 212 – čp. 427, 566, 855, 719, 720

Denisova
- CH v celé ulici bez údržby

Dělnická
- CH v celé ulici bez údržby


Dlouhá
- CH v celé ulici bez údržby

Dukelská
- CH v celé ulici bez údržby

Dvořákova
- CH v celé ulici bez údržby

Erbenova
- CH v celé ulici bez údržby

Fibichova
- CH v celé ulici bez údržby

Foersterova
- CH v celé ulici bez údržby

Fortna
- CH v celé ulici bez údržby

Fügnerova
- neudržuje se: CH před čp. 227, 228, 676, 653, 299, 295, 223, 424, 504 ( vč. prostranství ) – podél čp. 400, 750, 170 a na protější straně čp. 310, 209, 205, 208, 204, 203, 197, 199, 196, 195, 193, 180 – čp. 381, 332, 315, 326, 485, 234 až na konec ulice

Havlíčkova
- neudržuje se: CH před čp. 21, 22, 94, 70, 37, 56 a na protější straně čp. 38, 179, 184, 178, 177, 169, 168, 174, 175, 176, 95, 185, 186, 191, 194, 202, 39

Hofmanova
- CH v celé ulici bez údržby

Hradecká
- neudržuje se: CH podél objektu Penny, čerp. stanice Tesco, čp. 380, 339, 334, 656, 320, 324, 259, 1078, 499, 1064 – čp. 594, 566, 281, 1063, 282, 283, 330, podél parkoviště č. 1 a parkoviště čp. 816 – čp. 390, 1107, 1136, 300, 1130, 1145 a na protější straně podél odstav. pruhu za vjezdem do Contin., čp. 638, čp. 805 ( býv. autoopr. Hošek ), čp. 582, 581, 544, 543, 542, 583, 538, 533, 570, 915, 519 – čp. 810, 506, 698, 747, 484 – čp. 416, 425, 421, 986, 248 ke kruh. objezdu

Hrušňová ( v Allanových sadech )
- CH v celé ulici bez údržby

Husova
- neudržuje se: CH před čp. 1133 – čp. 1094 – čp. 1138, 658, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 557, 556 – čp. 367, 635, 820, 200, 183, 170 a na protější straně čp. 237, 684, 685, 133, 181, 43, 322, 211, 823

Hviezdoslavova
- CH v celé ulici bez údržby

Chelčického
- CH v celé ulici bez údržby

J. Š. Kubína
- CH v celé ulici bez údržby

Jabloňová
- CH v celé ulici bez údržby

Jakubcova
- CH v celé ulici bez údržby
Janouškova
- CH v celé ulici bez údržby

Jarošov
- CH v celé ulici bez údržby

Jarošovská
- CH v celé ulici bez údržby

Jaselská
- CH v celé ulici bez údržby

Jičínského
- CH v celé ulici bez údržby

Jiráskova
- neudržuje se: CH před čp. 35, 34, 33, 32 ( na Kom. náměstí ) – čp. 44 – čp. 24, 727 a na protější straně čp. 137, 147, 86, 87, 47, 91, 92, 93, 94, 95, 555 ( VZP ) – čp. 31, 16, 15, 14, 13, 115, 135, 86, 12, 11, 10, 9

Jungmannova
- neudržuje se: CH před čp. 393, 51, 56, 90, 173, 149, 171, 150, 148, 157, 158 – čp. 1132 – čp. 143, 108, 1080 – čp. 34, 319 a na protější straně čp. 131, 134, 1103 – čp. 486, 232, 483, 482 – čp. 146, 151, 167, 154, 153, 144, 165, 274, 62, 89, 63, 57, 54

K Vápenkám
- CH v celé ulici bez údržby

K. Vika
- CH v celé ulici bez údržby

Kollárova
- neudržuje se: CH před čp. 109, 114, 116 a na protější straně podél čp, 43 k čp. 41

Komenského náměstí
- CH v celé ulici bez údržby

Konecchlumského
- neudržuje se: CH před čp. 248, 513, 549, 520, 521, 536, 707, 623, 633, 644, 640 a na protější straně CH od mon. Sv. Václava do konce včetně čp. 289, 589, 598, 597, 601, 681, 885, 817 – čp. 1093 – čp. 1072 – čp. 1113

Kosmonautů
- neudržuje se: CH před čp. 743, 744, 745, 746 – čp. 795, 796, 797 – čp. 754, 755, 756

Kr. Haranta
- CH v celé ulici bez údržby

Krátká
- CH v celé ulici bez údržby

Křižíkova
- CH v celé ulici bez údržby

Křídlova
- CH v celé ulici bez údržby

Kukulova
- CH v celé ulici bez údržby

L. Janáčka
- CH v celé ulici bez údržby
Lidické náměstí
- neudržuje se: CH před čp. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3 – čp. 572, 576, 577, 83 – čp. 50, 49, 48, 47, 46 –čp. 44, 43, 42 – čp. 373, 37

Lindnerova
- CH v celé ulici bez údržby

Lošťákova
- CH v celé ulici bez údržby

Luční
- CH v celé ulici bez údržby

M. Koněva
- neudržuje se: CH před čp. 350, 336, 73, 108, 85, Nov., 144, 150, 149, 154, 155, 157, 187, 324, 325, 400, 431, 391, 481 a na protější straně podél objektu LPH, čp. 199, 198, 195, 193, 147, 146, 166, 128, 120, 106, 74, 77, 101, 98, 118 ( restaurace na Letné )

Markova
- neudržuje se: CH před čp. 238, 215, 214, 204, 205, 192, 191, 180, 194, 179, 181 – čp. 143, 142, 132, 134, 129, 138, 137, 111, 113 a na prot. straně 118, 119, 117, 348

Máchova
- CH v celé ulici bez údržby

Meruňková ( v Allanových sadech )
- CH v celé ulici bez údržby

Mládežnická
- CH v celé ulici bez údržby

Moravčická
- CH v celé ulici bez údržby

Na Hrádku
- CH v celé ulici bez údržby

Na Příkopech
- CH v celé ulici bez údržby

Na Tobolce
- neudržuje se: CH před čp. 220, 219, 210, 209, 208, 206, 207, 202, 203, 211, 279, 251, 248, 280 a na protější straně čp. 200, 529, 222, 221, 213, 212, 226, 227, 239, 224, 223, 218, 217, 216, 226 – čp. 389 – čp. 428 – čp. 323

Na výsluní
- CH v celé ulici bez údržby

Nábř. Irmy Geisslové
- CH v celé ulici bez údržby

Nábř. Kpt. Jaroše
- CH v celé ulici bez údržby

Nad cihelnou
- CH v celé ulici bez údržby

Nám. V. Čtvrtka
- neudržuje se: CH před čp. 859, 858 – čp. 847, 848 – čp. 852, 853 – čp. 850, 851

Náměstí svobody
- CH v celé ulici bez údržby
Nerudova
- CH v celé ulici bez údržby

Nová
- CH v celé ulici bez údržby

Novoveského
- neudržuje se: CH před čp. 284, 277, 275, 273, 314 – čp. 423, 322, 106 a na protější straně čp. 120, 240, 246, 247 – čp. 337, 483, 263, 298, 328

Palackého
- CH v celé ulici bez údržby

Pod Čeřovkou
- CH v celé ulici bez údržby

Pod Koštofránkem
- neudržuje se: CH před čp. 7, 245, 8, 9, 10, 219 a na protější straně prostor podél čp. 12, 123, 81, 102, 155, dětského hřiště

Pod Koželuhy
- neudržuje se: CH za mostem včetně čp. 606, 607 – čp. 591, 590, 589 – čp. 193, 103, 294, 343 – čp. 347,
348, 349, 350, 351, 352 a na protější straně čp. 570 k nové cestě – čp. 68, 311, 69, 135, 70, 138, 100 k mostu

Pod lipami
- neudržuje se: CH před čp. 893 – čp. 1058 – čp. 906 – čp. 899, 900, 901, 902 – čp. 894, 895, 896, 897 – čp. 904 ( v ul. Sv. Čecha )

Poděbradova
- neudržuje se: CH před čp. 373 – čp. 364, 365 – čp. 328 – čp. 456 – čp. 195 a dále až do konce chodníku ulice ( čp. 101, 109, 106, 105, 111 – čp. 190, 293, 338, 458, 334, 309, 322, 338, 372, 376, 256, 179, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 178, 151, 163 ) a na protější straně čp. 253, 249, 246 – čp. 272, 290 – čp. 125, 154, 153, 202, 107, 107A, 182, 152, 597, 600, 166, 167, 112, 96, 24, 23, 143, 141, 128, 336, 335 – čp. 22, 18, 226, 225, 224, 223, 16, 15, 14, 13

Podhradská
- CH v celé ulici bez údržby

Popovická
- neudržuje se: CH před Ronalem-sprchy ( čp. 1123 ) a na protější straně směrem na Jičín podél plotu Ronalu-kola ( čp. 1117 ), Seco Group, Kaufland ( čp. 1148 )

Porák
- CH v celé ulici bez údržby

Prachovská
- neudržuje se: CH před čp. 379, 380, 356, 365, 370, 369 – čp. 423 – čp. 247, 245, 250, 254, 255, 262, 265, 272, 283 a na prot. straně čp. 317, 274, 264, 260, 261, 337

Pražská
- CH v celé ulici bez údržby

Protifašistických bojovníků
- CH v celé ulici bez údržby

Průmyslová
- CH v celé ulici bez údržby

Přátelství
- neudržuje se: CH před čp. 471 – čp. 478, 479, 480, 481, 482, 483 – čp. 484, 485, 486, 487, 488, 489 – čp. 541 – čp. 397, 398, 399 ( vše soukromé ) – čp. 401 – čp. 457 a na protější straně před vchody čp. 393, 394 – před vchody čp. 395, 396 – před vchody čp. 495, 494, 493 – před vchody čp. 492, 491, 490

Příční
- CH v celé ulici bez údržby

Raisova
- neudržuje se: CH před čp. 210, 216, 232, 547 a na protější straně kompletní chodník včetně čp. 155, 215, 196

Revoluční
- neudržuje se: CH před čp. 93, 105, 182 – čp. 139, 343, 344, 138, 135, 210, 1128, 126, 125, 122 – čp. 229 – čp. 215, 235, 239, 238, 275, 291, 712

Riegrova
- CH v celé ulici bez údržby

Ruská
- neudržuje se: CH před čp. 183, 2 – čp. 165, 160, 173 – čp. 44, 42, 43, 30, 18 – čp. 20, 19, 21 a na protější straně čp. 20, 110, 1 – 17, 39, 41, 45, 49 – čp. 200, 89, 192, 295, 296, 598 – čp. 599, 571, 572

Říční
- CH v celé ulici bez údržby

Seifertova
- CH v celé ulici bez údržby

Skautská
- CH v celé ulici bez údržby

Sladkovského
- CH v celé ulici bez údržby

Smetanova
- CH v celé ulici bez údržby

Smiřických
- neudržuje se: CH před čp. 109, 108

Sokolovská
- CH v celé ulici bez údržby

Spojovací
- CH v celé ulici bez údržby

Sv. Čecha
- neudržuje se: podél odpočinkového prostoru u MK ( mezi čp. 851 a 853 ) – čp. 352 ( vč. jeho zahrady ) – čp. 317, 290, 327, 268, 267, 265, 251, 298 – čp. 266, 253, 276, 360, 361, 679, 987, 626, 572, 571, 256, 273, 876, Nov., čp. 93 a na protější straně čp. 38, 260, 264, 270, 490, 622 – čp. 677, 678, 399, 489, 488, 487, 410 – čp. 278, 284, 285, 286, 288, 294, 296

Šafaříkova
- CH v celé ulici bez údržby

Šibeňák
- neudržuje se: CH před čp. 891, 890, 892

Školní
- neudržuje se: CH podél čp. 109, od čp. 12 ke křižov. 17. listopadu

Šrámkova
- CH v celé ulici bez údržby

Štrauchova
- CH v celé ulici bez údržby

Šturmova
- CH v celé ulici bez údržby

Švestková ( v Allanových sadech )
- CH v celé ulici bez údržby

Textilní
- CH v celé ulici bez údržby

Tylova
- neudržuje se: CH před čp. 555, 516, 515, 1082, 1083, 25 – čp. 811, 812, 813 – čp. 14, 30, 1119 – čp. 29, 272, 80 – čp. 231, 258, 31

Tyršova
- neudržuje se: CH před čp. 229 – čp. 717, 356, 355, 665, 325, 321, 313, 697, 266 – čp. 410, 346, 331, 323, 318, 293, 279, 263, 257, 255, 258, 357, 243, 241, 152 a na prot. straně čp. 237, 254, 214, 217, 233, 236, 230, 240, 242, 224, 216, 252, 246, 250, 277, 278 – čp. 298, 280, 262, 269, 271, 353, 354, 392, 391, 411, 501, 743 – čp. 780 – čp. 215

Třešňová ( v Allanových sadech )
- CH v celé ulici bez údržby

U Javůrkovy louky
- CH v celé ulici bez údržby

U Kamene
- CH v celé ulici bez údržby

U lomu
- CH v celé ulici bez údržby

U stadionu
- neudržuje se: CH před čp. 765, 766 – čp. 764, 763, 762, 761 – čp. 776, 777, 778 a na protější straně čp. 838, 837, 836, 835

U tržiště
- CH v celé ulici bez údržby

V. Dobiáše
- CH v celé ulici bez údržby

Valdštejnovo náměstí
- neudržuje se: CH před čp. 2, 3, 4, 5, 6, 7 – čp. 33, 34, 35, 36, 37, 38 – čp. 99, 57, 58, 59, 60, 61 – čp. 73, 74, 75, 76, 77 – čp. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

Višňová ( v Allanových sadech )
- CH v celé ulici bez údržby

Vrcha
- CH v celé ulici bez údržby

Vrchlického
- neudržuje se: CH před čp. 296, 316, 328, 314, 341, 342, 340, 336, 824, 823 a na prot. straně čp. 335, 337, 338, 347, 348, 351, 359, 729, 532 – čp. 352, 350, 358, 732, 733, 734, 558, 561

Zahradnická
- neudržuje se: CH před čp. 560 a na protější straně čp. 83, 208, 207, 206

Zahradní
- CH v celé ulici bez údržby

Železnická
- neudržuje se: celý CH na protější straně od IV. ZŠ včetně čp. 422, 420, 419 – čp. 27, 1056, 1057

Železničářská
- CH v celé ulici bez údržby

Židovská
- CH v celé ulici bez údržby

Žižkovo náměstí
- neudržuje se: CH před čp. 813 a na protější straně čp. 7, 6, 5, 4, 3 – čp. 14

BUS nádraží
- neudržuje se: CH před čp. 1080

Jičín-Dvorce
- CH v celé zástavbě bez údržby

Jičín-Moravčice
- CH v celé zástavbě bez údržby

Jičín-Popovice
- CH v celé zástavbě bez údržby

Jičín-Robousy
- neudržuje se: CH od odbočky ( nyní zátaras ) na původní silnici na Robousy, čp. 158 k čp. 173 ( neudržováno
z tech. důvodů ) – čp. 173, 156, 157, 164, 80, 130, 129, 128, 88, 127, 126, 125, 96, 148, 149, 78, 85, 86, 77, 76,
89, 94, 79, 75, 74, 68, 45 – čp. 40, 194 – čp. 33 ( hospoda ) – čp. 48, 147, 146, 90, 91, 145, 98, 144 – čp. 121, 206, 162 – čp. 210, 209, 208, 211, 212, 213, Nov., Nov., 216, 217, Nov., Nov., Nov., čp. 221 – čp. 199 –
čp. 192 – čp. 182 – čp. 180, 195, 196, 197, 198, Nov., Nov., čp. 202, 201, 188, 203, 204 ) – čp. 189, 187, 186, 185, 184, 183 – čp. 161 – čp. 92, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 155, 160 –
čp. 97, 69, 60, 109, 118 a malé Robousy ( Nov., čp. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 99, 106, 102, 115, 114, 177, 100, 107, 165, 166, 167, 168, 169, 170 a na protější straně čp. 111, 14, 6, 143, 190, 191, 174, 108, 116, 112, 117, 105, 123, 122, 104, 103, 193, 119, 101, 113, 110, 179, 200 )

Jičín-Sedličky
- neudržuje se: CH před čp. 8, 51, 49, 40, 52, 65, 46, 66, 63 – čp. 73, 2, Nov., čp. 57, 58, 72, 50, 59, 54, 55, 56 – čp. 12, 33, 37, 13, 69 – čp. 20, 14, 15, 16, 22, 23, 17, 21 – čp. 10, 11 – čp. 6, Grotta

Jičín-Soudná
- CH v celé zástavbě bez údržby