Dodavatelem prací je firma Zepos z Libuně. Nový chodník vzniká při pravé straně při výjezdu z Jičína a má mimo jiné umožnit bezpečný a bezbariérový přístup chodců od obytné zástavby k vlakové zastávce ČD (na trati Jičín – Turnov) a k autobusové zastávce Jičín – Sedličky. Začátek a konec chodníku bude bezbariérový.

Současně bude nezbytná oprava okraje a krytového asfaltového koberce alespoň na přilehlé polovině vozovky.