Zhodnotí přehlednost a uživatelskou přívětivost webu, jeho kořenovou strukturu, návštěvnost jednotlivých částí, využití na mobilních telefonech a dalších zařízeních a míru aplikování nových technologií, například v rámci principu Smart City. Navrhne opatření, jak ho ve vyjmenovaných oblastech vylepšit. „V tuto chvíli tedy není zadána samotná obnova webu - zatím jde o zjištění současného stavu. Analýza by mohla vzniknout v průběhu příštího roku,“ doplňuje informace tiskový mluvčí města Jan Jireš.

V příštím roce bude rovněž zpracována analýza pro turistický portál www.jicin.org. Po analýze bude sestavena zadávací dokumentace pro obnovu tohoto webu.