Od 16 do 17 hodin v prostorách kasáren odevzdávali letní a zimní oblečení, lůžkoviny, školní potřeby, nádobí aj. Akci spolupořádal nízkoprahový klub Exit, což je středisko volného času pro mládež.

„My jsme přislíbili pomoc a sehnali dobrovolníky, kteří by pomohli v kasárnách rovnat veškeré donesené věci,“ sdělil David Rejlek z Exitu. Všechny darované věci odvezou organizátoři do neziskové humanitární organizace Diakonie, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům. Sběr, který je organizován převážně sítí míst po celé republice, se sváží do Broumova, kde je tříděn a dále ekologicky zpracováván. Lidé vnímají akci jako příležitost pomoci těm, kteří to potřebují a zároveň se zbavují pro sebe „nepotřebných“ věcí.

Co však čtvrteční návštěvníky udivilo a velice nemile překvapilo bylo zjištění, že za „vstup“ do plesnivého a páchnoucího skladu v kasárnách, kde mohli odevzdat věci vyřazené z běžného užívání, museli zaplatit 10 Kč. Prý na pokrytí nákladů spojených s přepravou a následným skladováním humanitárních materiálů. Ovšem o tom nebyla nikde ani zmínka.

Občané sem přicházeli s vědomím, že pouze pomohou, nikdo netušil, že bude muset ještě zaplatit. „Proč bych měla platit za to, že sem přinesu staré věci? Pokud si nedokáží zajistit dopravu, kterou by mohlo klidně sponzorovat město, proč takovou charitu vůbec pořádají?“ sdělila jedna ze zúčastněných.

Na místě nebylo možno zjistit jakékoli informace, protože žena, která vybírala „vstupné“ nevěděla o charitě nic. Veronika Odvárková