Věnoval se mnoha nadějím, které svými výkony překročily lokální úroveň. Mnohé z nich se prosadily, řada se usadila jinde než v Jičíně, některé zůstaly. A tím se pan Jenček stal ideálním laureátem, protože jeho celoživotní snaha prostřednictvím jeho svěřenců přerostla hranice města a šíří dobré jméno Jičína po celé republice, i v cizině.

Pan Jenček se narodil 12. ledna 1938 ve Starém Místě u Jičína. Už v náctiletém věku měl velmi blízko ke sportu a bylo zřejmé, že v něm roste velký talent. Tehdy ještě nebyl trenérem, nýbrž atletem – závodníkem. Proslul jako běžec, který se 25krát zúčastnil běchovického běhu, 20krát Velké Kunratické a 25krát běžkařské Jizerské padesátky. Po středoškolském studiu v Jičíně a absolvování Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze pracoval v jičínském Agrostroji jako sportovní referent. Ovšem předlistopadovému, totalitnímu režimu bylo jeho pedagogické angažmá na obtíž, a tak musel přijmout pozici řemeslníka ve valdickém Stavingu. O to více se však soustředil na jičínský atletický oddíl. Do dnešních dnů je pana Jenčka možné vidět při trénincích atletických svěřenců.

Loňským držitelem Ceny města se stal fotograf a dokumentarista Petr Volf, předloni jím byl výtvarník Petr Heber. Cena města je udělována osobnostem, které se mimořádně zasadily o život ve městě a o jeho pověst v České republice nebo v zahraničí.

Jan Jireš