Nyní radnice v Jičíně nechala udělat několik tabulí, které budou upevněny na staveništi, a každý se dozví, co se v dané lokalitě děje a kdo je zodpovědný.

Vyznačen je i odkaz na webové stránky, kde budou další informace.

Celek je řešen jako volání věžníka z ochozu Valdické brány a nepůsobí tak stroze jako jiná oznámení.