Kupříkladu je navrhováno zamezit vjezd na Husovu ulici, kde je pěší zóna. Mnoho řidičů značení nerespektuje a zkracují si tudy cestu městem. Opatření by šlo vyřešit výsuvnými sloupky na začátku ulice. „Technické řešení musí být takové, aby byl umožněn vjezd vozidlům Integrovaného záchranného systému, městské policie či zásobování,“ upozorňuje Jireš. Sloupky zamezující vjezdu by se brzy mohly objevit také u křižovatky Tylova – Nová. Těsně před lékárnu, která už se nachází taktéž na pěší zóně, totiž zajíždí množství vozidel, mezi nimiž se proplétají chodci. Ubrat plyn budou muset řidiči jedoucí na náměstí ulicí Palackého. Rada města už uložila odboru dopravy, aby tu byla maximální rychlost snížena na 20 km/h. Městský architekt přezkoumá možnosti úpravy provozu a parkování na Valdštejnově náměstí.

Je pravděpodobné, že šanci se k dané problematice vyjádřit dostanou sami občané prostřednictvím veřejné diskuze. Obdobně jako v případě Odpočinkové zóny Cidlina či lesoparku Čeřovka. Konkrétní termín setkání s veřejností bude teprve stanoven.