Projekt narazil u krajského úřadu, který našel chyby v dokumentaci. Pouhé ohlášení stavby nestačí a kraj požaduje, aby se uskutečnilo územní řízení. Jičín ho plánuje, ale protože jde o náročný proces, musí zároveň jednat s poskytovatelem dotace – Státním fondem dopravní infrastruktury. Subvenci je totiž nutné vyčerpat do konce roku. Je nereálné, že by se řízení do té doby stihlo.

Jičínská radnice se proto připravuje na dvě varianty. Pokud se nepodaří vyjednat prodloužení čerpání dotace, hodlá vedení města v příštím roce požádat o novou.
Stezka by vedla okolo lokality „Bílého mlýna", podél Cidliny k Zebínu. Končila by u železnické pily. Proti názoru ochranářů přírody, kterým se nelíbí asfaltový povrch, stojí například podporující petice Železnických. Náklady budou okolo pěti milionů, dotace by pokryla 85 procent.