Město Jičín připravuje Adaptační a mitigační strategii. Ta má za cíl připravit město na probíhající a předpokládané změny, které již sami pozorujeme – např. na sucho nebo letní horka. Jičín tak prosí občany o pomoc při řešení těchto problémů. Jedná se o jednoduchou a přehlednou on-line mapu, kde můžete stručně a anonymně zaznačit místa, na kterých:

  • se i v době horka cítíte příjemně (a proč)
  • se v době horka cítíte nepříjemně (a proč)
  • byste něco zlepšili (a jak)
  • máte návrh na ochranu před suchem a zlepšení nakládání s vodou

Součástí je i krátká anketa na toto téma. „Chceme s pomocí obyvatel vytipovat místa, která můžeme vylepšit tak, aby se zde lidé cítili příjemně i během vysokých teplot,“ vysvětluje Ondřej Bodlák z Odboru územního plánování a rozvoje města MěÚ Jičín a doplňuje: „Možností jsou např. výsadby zeleně, umístění stínících prvků, vhodné úpravy veřejných prostranství, doplnění vodních prvků nebo ozelenění budov.“

Vaše odpovědi pomohou při přípravě Adaptační a mitigační strategie města Jičína, kterou letos město připravuje ve spolupráci se společnostmi ASITIS a EKOTOXA. Adaptační strategie by měla městu pomoci reagovat na postupně se zvyšující teploty, sucho nebo další meteorologické extrémy, které jsou v budoucnu předpokládány.

„V roce 2015 a 2018 postihlo Českou republiku velké sucho. Téměř každoročně býváme svědky lokálních povodní z přívalových srážek a každý asi zaregistroval nedávné tornádo na jižní Moravě. I letošní březen patřil mezi nejteplejší měsíce v historii,“ říká Zdeněk Frélich ze společnosti EKOTOXA, odborný realizátor strategie. „Teploty porostou i v budoucnu a extrémních situací bude přibývat. Pro města je výhodné být na ně připraven – tedy adaptován,“ upozorňuje.  

Kromě adaptace je ve strategii podrobně řešena také mitigace, tj. zmírňování. O mitigaci klimatické změny mluvíme v případě, že provádíme opatření, která zmírňují velikost budoucích dopadů změny klimatu. Nejčastěji jsou spojována se snížením množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry. Spadají sem hlavně opatření ke snižování energetické náročnosti nebo výroba energie z obnovitelných zdrojů.