Jičínská radnice má radost. Podle ní je už jen tento fakt důkazem, že stavba bude mít skutečný vliv na obyvatele a okolí.

„Bude se provádět velká EIA. To jsme chtěli, protože kdy jindy by se měla dělat EIA, když ne u takového projektu. Obrátíme se na nezávislé odborníky,“ vysvětlil starosta Jičína Martin Puš.

Kraj si vyžádal v dokumentaci předložení doplňujících informací. Například vlivu na zdraví obyvatel v okolí, ale také ohledně kapacity biostanice a uskladnění nádrží na digestát z bioodpadů. Více chce vědět také o nakládání s výstupy z celkové likvidace odpadů (například hnojivo).

„Ve zprávě kraje, proč si vyžádal další posouzení, se píše, že záměr zpracování má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona. Biostanice tedy vliv určitě má. Teď se ještě ukáže, jaký,“ doplnil místostarosta Ladislav Brykner.

Město by raději vidělo biostanici v mnohem menším rozsahu a na jiném vhodnějším místě.