Jedná se o všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky. Účastnilo se jí 260 zdravotníků.

Bohatý program připravili zdravotníci Léčebny dlouhodobě nemocných v Novém Bydžově. Téma se týkalo dlouhodobé ošetřovatelské péče. Konference se zabývala různými druhy výživy pacientů, ošetřováním při komplikacích diabetu a podobně. Část byla věnována indikátorům kvality péče – prevenci rizik pádů u pacientů na LDN, imobilizačnímu syndromu a jeho prevenci i velice náročné ošetřovatelské péči o pacienty s Alzheimerovou demencí a péči o umírajícího pacienta. Mluvilo se o důležitosti vlivu prostředí na psychiku pacienta.

V rámci Programu „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckého kraje byl realizován v období do letošního ledna do března sub-projekt Oblastní nemocnice Jičín a.s. V jeho rámci bylo pořízeno šedesát lůžek pro pacienty následné péče. Celkové náklady byly vyčísleny na 2 133 900 Kč, předpokládaná finanční podpora z FM EHP Norska činí 1 414 443 Kč, předpokládaná finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje je 249 607 Kč a zdroje Oblastní nemocnice Jičín a.s. představují 469 850 Kč.Přínosem je zvýšení komfortu a kvality života pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko, zvýšení bezpečí pacientů, pozitivní vliv na psychický stav, možnost pacienta podílet se na vlastní mobilitě, prevence vzniku dekubitů, zvýšení ochrany personálu před úrazem a nadměrnou fyzickou námahou a výrazné usnadnění každodenní manipulace s imobilními pacienty.

Nedílnou součástí konference byla témata týkající se komunikace a syndromu vyhoření i jeho prevence u pracovníků LDN.

Konference byla zahrnuta do celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Na základě souhlasného stanoviska, vydaného Českou asociací sester obdrželi přednášející a účastníci konference certifikát s příslušným počtem kreditních bodů. (dop)