Odložením případu skončila policie vyšetřování případu neoprávněného výběru poplatků za vjezd na autobusové nádraží v Jičíně společností BusLine. To radnice odhalila v okamžiku, kdy dopravce informovala o svém záměru zpoplatnit od května vjezd na nádraží. Provozovatelé spojů se tehdy ohradili, že peníze už inkasuje semilská společnost.

Město proto podalo trestní oznámení. Autobusové nádraží je majetkem města, to s firmou BusLine nemělo uzavřeno žádný smluvní vztah, dopravce ale opakovaně žádal o pronájem. I podle policie bylo všeobecně známo, že autobusové nádraží v Jičíně užívá a provozuje společnost ČSAD Semily a.s. a poté její nástupnická společnost BusLine.

 Od dopravců inkasovala za úpravu podmínek užívání příjezdových a odjezdových stání. Podvodu by se podle policie dopustila, pokud by se obohatila tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, prokázat by se muselo úmyslné zavinění.

Podle policie však jednání společnosti BusLine nenaplnilo znaky skutkové podstaty trestného činu, a proto by případně věc měla být řešena v civilním řízení. Představitelům radnice se už společnost BusLine, která je největším provozovatelem spojů a v Jičíně i městské hromadné dopravy, omluvila „za nepřesnou specifikaci poskytovaných služeb na autobusovém stanovišti vJičíně, která se do smluv mezi BusLine a.s. a ostatními dopravci dostala neúmyslně při jejich přepisování administrativním pracovníkem“.

 Obě strany pak začaly jednat o ukončení sporu smírnou cestou. Jako kompenzaci nabídl dopravce umístění moderní LED tabule příjezdů a odjezdů autobusů.

Panel by měl být instalován o prázdninách.

„Budeme jednat o dalších formách kompenzace, jasno by mělo být do měsíce. Máme určitou představu do jednání, ale nešlo by o finanční prostředky, ale spíše plnění služeb,“ říká starosta Martin Puš.

Jak nám v pátek upřesnil, zatím k žádným konkrétním závěrům nedošlo. „Ve vyjednávacím týmu jsme s doktorem Novotným, společnosti BUS Line byl pouze předložen návrh zhruba deseti termínů schůzek,“ řekl Deníku Martin Puš.

Jaké kompenzace by si starosta představoval, o tom nechtěl hovořit. „Své představy máme. Budeme o nich jednat s druhou stranou, a uděláme vše pro to, aby k setkání došlo v příštím týdnu,“ dodává jičínský starosta. Iva Prýmková