TS uzavírají s jednotlivými dopravci smlouvy o tom, že mohou využívat stání v objektu, a zároveň od nich vybírají poplatky za vjezd na stanoviště. Výši poplatků schválila rada města.  

 Když pracovníci TS chtěli začít vybírat od dopravců poplatky za vjezd na stanoviště, odhalili, že je od nich již inkasuje semilská společnost Bus Line. Provozovatelé spojů se totiž tehdy ohradili, že peníze po nich už požadoval někdo jiný.

Kauza

Celá kauza byla v rukách policistů, kteří se zabývali vyšetřováním případu. Podle nich se nenaplnily znaky skutkové podstaty trestného činu, a proto měla být věc vyřešena v civilním řízení. Jako kompenzaci nabídl Bus Line městu umístění moderní LED tabule příjezdů a odjezdů autobusů.

 Na posledním setkání novinářů se zástupci města se diskutovalo o dodatku ke smlouvě mezi Jičínem a TS.

 „Dosud nebyla podepsána smlouva mezi TS a semilskou společností o tom, aby Bus Line mohl využívat stání na jičínském nádraží. Nyní upravujeme pouze dodatky. Smlouva mezi oběma aktéry bude podepsána během měsíce. Po stvrzení dohody odevzdá společnost dlužnou částku ve výši 800 tisíc korun TS a ty ji pošlou na účet města. V dodatku se pouze upravilo datum, kdy TS převedou finance městu,“ sdělil nám místostarosta Josef Dvořák.

 Jičín nechce v žádném případě změnit pronajímatele autobusového nádraží. „Samozřejmě jsme diskutovali o pronájmu mezi námi a Bus Line, ale náš roční zisk by pak nedosahoval takové výše, jako když se o nádraží starají Technické služby,“ řekl J. Dvořák.