S většinou z 19 provozovatelů autobusových spojů město už uzavřelo smlouvu, na jejímž základě od května inkasuje za vjezd na jičínské autobusové nádraží 40 korun od komerčních spojů a 5 korun od dotovaných. Zbývá dořešit smluvní vztah s třemi dopravci ze Slovenska a především se společností Bus Line, která je největším dopravcem.

 Do Jičína přijede ročně 120 tisíc autobusů, 90 tisíc z nich má BusLine. Město na firmu podalo trestní oznámení poté, co vyšlo najevo, že společnost několik let inkasuje od ostatních dopravců peníze za vjezd na nádraží, aniž by si prostor od města pronajala.

Pozdní lítost

Vedení radnice se nyní sešlo s představiteli společnosti BusLine. Ta v prohlášení, které následovalo, litovala vzniklé situace a městu se omluvila za „nepřesnou specifikaci poskytovaných služeb na autobusovém stanovišti vJičíně, která se do smluv mezi BusLine a.s. a ostatními dopravci dostala neúmyslně při jejich přepisování administrativním pracovníkem BusLine a.s.“.

Jak uvedl starosta Martin Puš, služby pro cestující mají být zachovány, a dopravce městu jako odškodnění slíbil nový LED panel s informacemi o odjezdech a příjezdech autobusů v hodnotě 500 tisíc Kč, který má být dodán v srpnu. Nabídl pomoc městu v jednání se slovenskými dopravci, s nimiž město zatím neuzavřelo smlouvu, a slíbil i vyrovnání s dopravci, od kterých v minulosti inkasoval poplatky za vjezd na autobusové nádraží a další služby.

Město zpětně žádné finanční nároky uplatňovat nemůže. Peníze za vjezd, které od května vybírá město, by měly být shromažďovány na zvláštním účtu do doby, než bude celá záležitost vyřešena. Největším plátcem bude přitom BusLine.

Policie nyní musí vyšetřit trestní oznámení, které kvůli neoprávněnému výběru na společnost BusLine podalo město.„Trestní oznámení běží dál, město ho nezastavilo, ani nemůže, všechny tyto dohody z posledního jednání jdou nad rámec trestního oznámení,“ říká starosta.

„Tato situace nebude mít dopad na cestující, nádraží bude dál funkční. Důležité je, že tam nikdo neumístí žádnou závoru a nebude se s nikým přetahovat, koho tam pustí a koho ne,“ dodal vedoucí úřadu Peter Bareš. „Spornou situaci mezi společností BusLine a.s. a městem Jičínem se pak obě strany rozhodly vyřešit smírnou cestou, a to uzavřením dohody o narovnání,“ uvádí ve svém prohlášení BusLine.

Budoucí model spolupráce by měl vypadat tak, že smlouvy o poskytování služeb a užívání autobusových stání uzavřou dopravci s Technickými službami Jičín, které budou zajišťovat i úklid. Služby, které dosud obstarával dopravcům BusLine a.s (obnova a údržba označníků, výlep jízdních řádů, autobusová zastávka, služby informační kanceláře) si od něho TS objednají. Iva Prýmková

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva společnosti BusLine a.s. k aktuálnímu vývoji v záležitosti autobusového stanoviště v městě Jičíně

Společnost BusLine a.s. upřímně lituje vzniklé situace ohledně provozování autobusového stanoviště v městě Jičíně i mediální eskalace tohoto problému. Proto vedení společnosti BusLine a.s. vložilo velké naděje do jednání s vedením města Jičína v pátek 13. 5. 2011, kde si obě strany vzniklý problém vyjasnily. Společnost BusLine a.s. se omluvila městu Jičín za nepřesnou specifikaci poskytovaných služeb na AS v Jičíně, která se do smluv mezi BusLine a.s. a ostatními dopravci dostala neúmyslně při jejich přepisování administrativním pracovníkem BusLine a.s.

Společnost BusLine a.s. a vedení města Jičína se na uvedeném jednání bezvýhradně shodly, že prioritou obou stran je zachování maximálního komfortu pro cestující využívající AS v Jičíně i plná jistota ostatních dopravců, že veškeré služby, které na AS v Jičíně poskytuje BusLine a.s. i TS města Jičína budou i nadále poskytovány v nezměněné kvalitě a rozsahu. Spornou situaci mezi společností BusLine a.s. a městem Jičínem se pak obě strany rozhodly vyřešit smírnou cestou, a to uzavřením dohody o narovnání.

Společnost BusLine a.s. a město Jičín se závěrem shodly, že vzniklá situace by neměla nijak narušit nadstandardní dlouhodobou spolupráci obou stran v oblasti provozu MHD v Jičíně a poskytování služeb společností BusLine a.s. na AS v Jičíně. Budoucí model spolupráce na AS v Jičíně by měl vypadat tak, že smlouvy o poskytování služeb a užívání autobusových stání s dopravci uzavřou dopravci s Technickými službami města Jičína, které budou zajišťovat i úklid AS v Jičíně. Technické služby města Jičína si pak služby, které do dnešního dne na AS v Jičíně zajišťuje pro dopravce BusLine a.s (obnova a údržba označníků, výlep jízdních řádů, autobusová zastávka, služby informační kanceláře) objednají na základě smlouvy od BusLine a.s.

Společnost BusLine a.s. věří, že tímto bude vzniklá nepříjemná situace vyřešena a jako projev snahy o další zkvalitnění služeb poskytovaných na AS v Jičíně městu Jičínu nabízí, že do konce srpna 2011 na AS v Jičíně dodá a zprovozní nový odjezdový LED panel s informacemi o odjezdech a příjezdech autobusů v ceně cca 500 tisíc Kč.
BusLine a.s.

Mgr. Jiří Vařil
jiri.varil@busline.cz