„Podmínky Českých drah jsou pro nás nepřijatelné. Pokud jsou neměnné, nejsme v dohledné době schopni realizovat přesun autobusového nádraží k vlakovému a vytvoření jednotného odbavovacího terminálu. Projekt se zdá pro město stále jako nejvhodnější a nejkoncepčnější řešení, ale současné nároky jednotlivých organizačních složek ČD nelze akceptovat,“ říká starosta Martin Puš.

 Po posledním jednání totiž SŽDC Hradec Králové stanovila pro prodej dotčených pozemků v Jičíně městu podmínky, které by znamenaly pro radnici vysokou finanční zátěž. Podle radních jde o náklady, které nejsou úměrné běžným pravidlům při prodeji těchto nemovitostí a řádově jde o desítky miliónů korun, protože město by muselo nejen koupit pozemky za odhadní cenu, ale také hradit náklady na kolejové úpravy, projekt a inženýrskou činnost.
 Další povinností by bylo zajištění studie proveditelnosti železničního spojení mezi Euroregionem Nisa a Hradcem Králové.

 „Musíme čekat, zda druhá strana dostane rozum a nabídne pozemky za přijatelnou cenu bez jakýchkoliv dalších podmínek. To může trvat i několik let.

Mezitím by bylo dobré alespoň částečně upravit zázemí na autobusovém nádraží,“ dodal starosta. K částečnému zlepšení došlo tím, že na nádraží přibyla čekárna, světelná tabule a stánky s občerstvením. „V rámci přípravy rozpočtu na rok 2012 chci projednat možnost realizace nových WC, náklady by mohl pokrýt nově vybíraný poplatek za vjezd. Město by takové základní zázemí v prostorách autobusového nádraží mít mělo, a cestující by to jistě výrazně ocenili,“ dodal. Iva Prýmková