Finanční a kontrolní výbor prověří veškeré pronájmy městského majetku. „Je dobře jednou za čas vyhodnotit, jak se zachází s městským vlastnictvím,“ uvedl místostarosta Tomáš Frýba.

Částečně jde i o reakci na zjištěný neoprávněný výběr poplatku za vjezd na autobusové nádraží. Peníze inkasoval od ostatních autobusů největší dopravce BusLine. Město chce za vjezd začít vybírat od května. Poté, co záměr ohlásilo provozovatelům, ozvali se s tím, že v Jičíně nebudou platit dvakrát.

A vyšlo tak najevo, že BusLine inkasoval 70 korun od každého autobusu, aniž by měl městské autobusové nádraží v pronájmu. „Město předalo podnět policii. Společnost neoprávněně využívala městský majetek ke svému prospěchu a na úkor města i dopravců se neoprávněné obohacovala. Město o protiprávním konání nevědělo a považuje jej za nepřípustné,“ uvádí Adéla Rulfová, pracovnice pro komunikaci s veřejností.

„Nepředpokládal jsem, že BusLine už léta vybírá, když nás na podzim požádal o pronájem nádraží,“ říká starosta Martin Puš. Žádost dopravní společnosti ČSAD Semily o dlouhodobý pronájem autobusového nádraží řešili jičínští radní v prosinci, nepřišla přitom poprvé, podezření ale nevzbudila.

Starostu Martina Puše a místostarostu Tomáše Frýbu radní tehdy pověřili zjištěním podmínek, které dopravce za pronájem nabídne. Žádost nakonec zamítli s tím, že vybírat bude samo město. K odhalení praktik došlo teprve až díky podnětu dopravců. Peníze, o které Jičín přišel, by se přitom napjatému rozpočtu nyní hodily. Město počítá, že výběrem získá ročně 1,5 milionu korun, od dotovaných spojů bude vybírat pět korun, od komerčních čtyřicet korun. Bus Line účtoval sedmdesát korun za užití autobusových stání, údržbu a zajištění dopravních informací. Úklid přitom prováděly technické služby na své náklady.

 ,,Zatím jsme s městem o záležitosti nejednali. Služby na autobusovém nádraží v Jičíně poskytujeme již od roku 1949, tehdy ještě jako společnost ČSAD Semily, a pokračujeme v tom i do dnešních dnů jako firma BusLine. Samozřejmě je přefakturováváme ostatním dopravcům, kteří jich využívají. Domnívám se, že jsme tím žádný zákon neporušili,“ uvedl generální ředitel BusLine Tomáš Roubiček. K postoji semilského dopravce se vyjádřil po právní stránce i jičínský místostarosta Daniel Novotný:

„Kdyby mělo jít o věcné břemeno, tak podmínkou pro jeho vznik je uplynutí nějaké doby a dobrá víra. Ta tam není, protože kdyby si mysleli, že ho užívají oprávněně, tak nežádají o pronájem autobusového nádraží. Jejich právní názor nepovažujeme za správný. Je to snaha tu věc právně vysvětlit tak, aby BusLine neutrpěl, z mého pohledu je to spíše úsměvné.“ Iva Prýmková