Tentokrát Nel a Naomi ve školách doprovázely studentky Obchodní akademie v Jičíně, které se díky již probíhající spolupráci z Atlantic Bridge zúčastnily v létě 26denního pobytu v USA, kde byly ubytovány přímo v amerických rodinách a na tuto cestu se dva roky připravovaly prostřednictvím setkávání v bridgebuilders clubu v Jičíně. (Na tento pobyt odjelo celkem 9 studentů ve věku 16 - 18 let v doprovodu 2 dospělých).

Nyní je žákům základních i středních škol nabízena nová příležitost zapojit se a stát se členy bridgebuilder clubu v Jičíně, která v sobě zahrnuje několik klíčových aktivit, např. e–mailová korespondence s žáky holandských škol, pravidelné schůzky s cílem seznámit se s odlišností kultur cizích zemí, seznamovací víkend v termínu 4.- 6. prosince, výměnné pobyty a cestování do partnerských měst Jičína v Holandsku i v Anglii, hostit a ubytovávat žáky ze zahraničí u sebe doma, pořádat či se zúčastnit mezinárodního festivalu mládeže, pravidelné schůzky s cílem seznámit se s odlišnosti kultur cizích zemí a pro studenty pak i zajímavý poznávací pobyt v USA po dvou letech činnosti v bridgebuilders clubu.

Kdo se do clubu může zapojit? Mládež ve věku 10 - 18 let, která má zájem zdokonalit se v angličtině jinou formou než klasickou výukou jako je ve škole, má zájem poznávat kulturu a zvyky jiných zemí, ráda cestuje, chce hostit zahraniční studenty atd.

Základní myšlenkou Atlantic Bridge je propojení světů mezi věřícími a nevěřícími mladými lidmi, „stavění mostů a bourání zdí“ mezi lidmi (více informací naleznete na www.atlanticbridge.org)

Zaujala-li Vás tato myšlenka, pošlete e–mail na adresu bridgebuilders@atlanticbridge.org (v kopii pak také na kamkabjc@gmail.com, fohlerka@centrum.cz) nebo se ozvěte koordinátorce - Milada Fohlerová tel. 724 857 683, Kamila Kabelková 602 420 396.

Chcete-li se dozvědět více informací o Atlantic Bridge a poznat další mladé lidi, rezervujte si volný čas a přijďte i s kamarády na seznamovací víkend v termínu 4.- 6. prosince. O přesném místě konání a programu se dozvíte na výše uvedených kontaktech.⋌ (bb)