"Sídliště z doby laténské, tedy z období, kdy na našem území hovoříme o Keltech, bylo pro nás překvapením. Objevili jsme ho jihovýchodně od Valdic," řekl ČTK Novák.

O tomto sídlišti ze 3. století před naším letopočtem neměli ponětí, i když loni se před samotným terénním výzkumem v trase budoucího obchvatu uskutečnil geofyzikální průzkum, povrchové sběry i průzkum za pomoci detektorů kovů. Sídliště z doby laténské totiž překrývala silná vrstva ornice.

Archeologové při průzkumu laténského sídliště objevili kromě množství různých artefaktů také stopy po desítkách objektů, včetně nadzemních sýpek. "V základech jednoho obydlí jsme objevili záměrně rozbitý žernov (rotační mlýn na drcení obilí), mohlo jít o obětinu. Ještě zajímavější je to, že byl vyroben z vyvřeliny podobné čediči, které se v pravěku těžily na Kunětické hoře u Pardubic. Díky tomuto nálezu jsme posunuli těžbu fonolitu na Kunětické hoře asi o sto let do minulosti," řekl ČTK Novák.

Muž na fotografii by mohl pomoci policistům s prošetřením krádeže na zimním stadionu.
Policisté hledají svědka krádeže na zimáku

Stopy po osídlení z pozdní doby kamenné - eneolitu, archeologové zjistili na návrší severovýchodně od Valdic. Našli tam několik hrobů a pozůstatků obydlí. Jeden hrob datovali do starší fáze v Královéhradeckém kraji vzácné kultury se šňůrovou keramikou, tedy okolo roku 2800 před naším letopočtem. U dalších čtyř hrobů si už tak jisti nejsou, mohlo by jít také o kulturu nálevkovitých pohárů. Totéž platí o sídlištních nálezech pozůstatku obydlí.

"Zahloubené obydlí by mohlo patřit kultuře s nálevkovitými poháry, jiná sídlištní jáma ale mnohem mladší kultuře mohylové ze střední doby bronzové. Musíme si počkat na závěry archeologických analýz," řekl Novák.

Na rozdíl od území v okolí Valdic se u Robous podařilo objevit jen minimum nálezů. Archeologové tam označili za nejpodstatnější nález římské mince datované do 2. století před naším letopočtem.

Terénní výzkum, který trvá od jara, je u konce. Práce vědců se přesouvají do laboratoří muzea a dalších specializovaných pracovišť, kde nálezy zpracují a zasadí do souvislostí.

Obchvat o délce 3,5 kilometru, který má stát přes 200 milionů korun, je přeložkou frekventované silnice druhé třídy v úseku Robousy - Valdice. Stavba začala loni na podzim. Měl by vyvést z Jičína osobní i nákladní tranzitní dopravu vedoucí od Hradce Králové směrem na Semily a naopak.

O víkendu bude omezen provoz na objížďce přes Hořice.
Taškařice na objížďce Hořic