V první etapě je osazována akumulační nádrž, do které bude denně během dvou hodin vypuštěno přibližně čtyřicet kubických metrů vody (to je množství, které je z hygienických důvodů nutné obměnit v bazénech).

V letních měsících bude tato voda využita pro kropení travnatého hřiště, volejbalových a tenisových kurtů. V zimních měsících skončí vypouštěná nezávadná voda ve vodoteči a nebude tak položkou stočného. Aquacentrum tak osmdesát procent vypouštěné a zcela nezávadné vody zužitkuje přímo v areálu a uspoří dvě stě padesát tisíc korun poplatku za stočné. Návratnost akce se předpokládá za pět let provozu.

V druhé etapě, pro příští rok je připraven projekt na osazení systému vypouštění vody tepelnými čerpadly.

Čerpadla budou schopna přes výměníky tepla odebrat z vypuštěné a naakumulované vody takové množství energie, které postačí na ohřev nově napuštěné vody do bazénů na provozní teplotu přibližně dvacet stupňů Celsia.

Návratnost projektu je spočítána také na 5 let. Celá tato akce přinese nejen přímou úsporu městských peněz, ale další krok k ekologičtějšímu provozu areálu. Jaroslav Hazdra