Hrátky ve vodě jsou určeny dětem s handicapem v doprovodurodičů, Aquacentrum Jičín, úterý 14 - 15 hod, poplatek za pololetí 300 Kč
Boccia - pro děti s handicapem, Denní stacionář APROPO, čtvrtek 14.30 - 15.30 hod, poplatek za pololetí 300 Kč

Dramaterapeutický kroužek - pro děti zdravé a handicapované, Denní stacionář APROPO, pondělí 14 -15 hod., poplatek za pololetí 300 Kč
Keramický kroužek - bez omezení, Denní stacionář APROPO, pátek 14 - 15 hod, poplatek 300 Kč za pololetí

Canisterapie (pomáhá v oblasti citových schopností) - pro klienty stacionáře, Denní stacionář APROPO, pondělí a čtvrtek

Hipoterapie (speciální forma fyzioterapie) - pro děti s handicapem, JK Robousy, út, pá 16 - 17 hod., pro nečleny Apropa 40 Kč za jednu návštěvu
Chirofonetika (podpůrná metoda léčebné pedagogiky a logopedie) - pro děti s indikací, Denní stacionář APROPO, bude zahájeno v lednu 2010, 1 terapie/50 Kč (poplatek nehradí klienti Denního stacionáře APROPO)

Informace a přihlášky v kanceláři Apropa, Soudná 13, Jičín, po a čt 7.45 – 16.00 hodin. Na všechny aktivity je možnost si objednat službu osobní asistence u Aleny Boudyšové, tel. 606 774 916.

Slovo ředitelky:

Jitka Králová, ředitelka organizace Apropo, která má zázemí v Jičíně v Soudné, se svěřuje: Podařilo se nám rozšířit naši péči o klienty do 26 let, z čehož máme opravdu velikou radost. Vybudovali jsme také moderní byt, ve kterém se právě starší klienti (dospělí a dospívající) učí soběstačnosti jako například vařit, péct, uklízet. ad. Pomohly nám sponzorské dary, granty a dotace, za které moc děkujeme.

Co nám opravdu chybí? Další prostory pro naše klienty. Dorostou nám malé děti, budou z nich dospělí, kteří potřebují více soukromí. Také hledáme mladé muže, kteří by vykonávali osobní asistenci při volnočasových aktivitách mládeže ve večerních hodinách.

Činnost před Vánocemi

Klienti stacionáře Apropo v Soudné se připravují na příchod Vánoc. Stromeček už je ozdobený, dárky zabalené. Stacionářem nyní voní perníčky, které děti pečou s asistentkami. Snímky z této činnosti naleznete v připojené fotogalerii.