Pracujete v Apropu jako asistentka, začínala jste jako dobrovolník. Co vám tato činnost přináší?
Soňa Velebná: Je to můj smysl života. Začala jsem do Soudné docházet nejdříve jako dobrovolník, od září už vykonávám práci asistentky a ještě studuji obor sociální pracovník.

Někdy jsem unavená, ale uvnitř mám velikou radost.

Děti mám moc ráda, ony mě obohacují, dávají okamžitě najevo svoji vděčnost. Máme tu bezvadný kolektiv, lidi stejného cítění, a to je skvělé.

Maminka chlapce s hendikepem Lenka Nyklová říká: Stávají se věci, které si nenaplánujete. Můžete mít velké ambice, pilně studovat. Můžete hodně pracovat, šetřit a koupit si dům. A život prověřuje vaši vůli kamínky, které vám hází pod nohy. Jenže některé jsou velkým kamenem a donutí vás z plánované trasy odbočit nebo jít oklikou.

Přátelé z Apropa jsou lidé prověření životem, mají s rozvahou uspořádaný žebříček životních hodnot a neznají přetvářku. Problémy, které se svými rodinami řeší, totiž nejde „okecat“. Proto je mám ráda a chodím si mezi ně dodat kuráž, když se mi zdá, že něco v životě nemohu zvládnout. Komu jinému bychom měli přát hodně štěstí než jim a jejich dětem.

Jak pomoci?

*V předvánočním čase se Deník rozhodl pomáhat dětem ze speciálních ústavů, škol, domovů a sociálních zařízení. Svým darem může každý čtenář přispět před Vánocemi na dobrou věc. Deník představuje občanské sdružení Apropo.

*Vzniklo roku 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR.

* Úzce spolupracuje se Základní školou v Soudné (dříve zvláštní školou), která má od roku 2002 zřízenu rehabilitační třídu pomocné školy pro mentálně a tělesně postižené děti.

* Ve škole pomáhá vytvářet zázemí pro velmi těžce postižené děti školního věku. Je na Jičínsku zatím jedinou organizací tohoto druhu, která sdružuje těžce handicapované děti a pomáhá jim.

* Poskytuje Osobní asistenci APROPO, provozuje Denní stacionář APROPO a organizuje další aktivity pro děti. Především aktivity terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační.

* V rámci podpory pečujících pomáhá i rodičům.
* Denní kapacita stacionáře je 15 dětí. Asistenční služba pomáhá 22 klientům.
* Od roku 1996 prošlo organizací 112 členů.

* Pomoci můžete i vy. Příspěvek, který zašlete, může Apropo využít ve své další činnosti, například při budování prostor pro dospívající.
Apropo, o. s.
Soudná 13
Jičín, Valdické předměstí
506 01
č. účtu: 110021363/0300
e–mail: apropo@apropojicin.cz
webové stránky:www.apropojicin.cz
telefon:493 520 246