Jedním z pokusů o získání podpory byla žádost Nadaci O2, která uvolnila 10 milionů korun na podporu znevýhodněným dětem a mládeži. Své grantové projekty zaslalo celkem 359 organizací.

 Projekty musely být podle podmínek zaměřeny na pomoc dětem a mladým lidem, kteří mají z různých důvodů ztíženou možnost začlenit se do společnosti. Regionální odborníci rozhodli o vítězných organizacích.

Těch bylo ve všech českých a moravských krajích celkem 34. Příspěvek na svou činnost tedy dostalo necelých deset procent žadatelů. Mezi nimi OO SPMP Jičín – APROPO.

Jičínský projekt nese název Terapie – lékem dětské duše. Týká se celkem 31 dětí a mladých dospělých ve věku od 3 do 26 let s mentálním, kombinovaným a tělesným postižením z Jičína a širokého okolí. Ve zdůvodnění projektu píše výkonná ředitelka sdružení Apropo: „Prostřednictvím terapie plaváním, canisterapie (terapie pomocí kontaktu se psem), hipoterapie (léčebná jízda na koni) a chirofonetiky (speciální forma logopedie pomocí zvuků a doteků) zmírnit důsledky postižení dětí s různým stupněm mentálního postižení i s kombinovaným postižením tělesným, smyslovým, dětí s poruchami autistického spektra.“

Ale tohle vše je jen část činnosti organizace v Soudné. Organizace pořádá tábory, výlety, mnoho dalších akcí, všemožně se zapojuje do kulturního dění ve městě. Pokryje tedy přidělený grant, i když potěší, jen část bohaté aktivity. Šek na částku 50 000 korun, který 7. října ředitelka Jitka Králová ze slavnostního vyhodnocení z Prahy přivezla, představuje povzbuzení, ale také ocenění práce lidí z jičínské organizace Apropo.

Součástí pražského setkání byl i seminář o problematice fundraisingu, tedy získávání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost.
Řeč tu byla o taktice a způsobech jednání s potenciálními dárci. I o tom, že naše republika má nízké individuální dárcovství ve srovnání s ostatními státy. Bylo konstatováno, kolik neziskové organizace ušetří státu tím, že mnoho profesionálních činností vykonávají dobrovolníci. Padesát tisíc, které jičínská organizace, pečující o postižené, dík dobře napsanému projektu získala, je jen epizoda v její bohaté činnosti. Je ale i povzbuzením pro nelehkou práci.⋌Bohumír Procházka