Přes 300 tisíc korun získalo město Jičín na zkrášlení a renovaci zeleně především v okolí zahrádkářské kolonie a Zebína. Podél Cidliny zmizí dožívající topoly a budou nahrazeny jinou zelení. Radnice chce obnovit i jabloňovou alej k Zebínu.

„Původní dvouřadá alej lemovala cestu od severního okraje Jičína směrem k úpatí Zebína, tu chceme obnovit,“ vysvětlil starosta Martin Puš s tím, že zde už byl proveden prořez stromů, aby se dalo chodit středem.

Ministerstvo životního prostředí na tuto akci uvolnilo 84 tisíc korun, což dělá 70% z celkových nákladů. Mnoho jabloní zde ale chybí, a tak bude třeba sehnat ještě více než sto tisíc korun na výsadbu nových stromů.

Dalších 230 tisíc korun od MŽP získalo město na vytvoření biokoridoru podél Cidliny. Zde půjdou k zemi topoly, které jsou svým stářím nebezpečné, a navíc nenabízí nic okolní přírodě.

Deníku to vysvětlila Vladimíra Smolíková z odboru životního prostředí: „V topolech nemohou hnízdit ptáci, ani pod nimi nic neroste. Nahradíme je přírodě blízkými stromy, jako jsou olše, lípy, javory, a počítáme i s dvěma stovkami keřů.“ Hned po Novém roce tak začne kácení.

To by v budoucnu mělo pokračovat i na další části této oblasti, a to směrem k Bílému mlýnu. Zdejší topoly jsou krátkověké a jejich stáří ohrožuje obyvatele, kteří toto místo vyhledávají k odpočinku a příjemným procházkám. „Je nutné je pokácet, nemůžeme čekat, až někoho zraní, už usmrtily psa,“ řekl místostarosta Ladislav Brykner. Lukáš Dubský