Pozemek se nachází při výjezdu z Jičína na levé straně směrem k Robousům. Ukázalo se, že bude třeba vyřešit řadu technických problémů spojených s infrastrukturou, především v případě nedostačující kanalizace.

Zatím byl splněn první stupeň stavebního řízení – vydání územního rozhodnutí. Jedna z možných variant byla převést část pozemku do majetku města, které zadá vypracování projektové dokumentace. Financování by však bylo společné.

V roce 2012 jsou na velké části pozemku postaveny rodinné domy a z Allanových sadů se stala obydlená lokalita s novými ulicemi.